fbpx Hyppää sisältöön

Saavutettava Harrastamisen Suomen malli

Saavutettava Harrastamisen Suomen malli -hanke (2023–2024)

Saavutettava Harrastamisen Suomen malli -hanke (SHSM) on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima  ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää yhteistä, kaikille harrastusten järjestäjille sopivaa, harrastamisen saavutettavuusmerkkiä.

SHSM-hanke koostuu viestinnällisestä osuudesta, jossa tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja merkin käyttöä harrastuksen järjestäjien keskuudessa sekä verkkokoulutuksesta, joilla tuetaan harrastustoimijoiden osaamista ja omatoimista kehittämistä saavutettavuuden eri osa-alueilla. Lisäksi hankkeen avulla halutaan lisätä yleistä tietoisuutta ja keskustelua saavutettavuudesta lasten- ja nuorten harrastustoiminnassa.

Hankkeen tausta

Harrastamisen Suomen mallissa tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria on huomioitu joissakin kunnissa, mutta tukitoimet eivät ole vielä riittävällä tasolla, jotta kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa. Harrastusten järjestäjien kanssa käydyt keskustelut ovat tuoneet esille toiveen, että Suomessa edistettäisiin yhteistä harrastamisen saavutettavuusmerkkiä. Esimerkiksi Saavutettava Taideharrastus -merkki ja Olympiakomitean Lasten Liike -merkki kertovat harrastustoiminnasta, johon kaikki lapset ovat tervetulleita. Mutta ne koskevat ainoastaan taideharrastuksia ja liikunnallista harrastustoimintaa. Tarvitaan siis neutraali merkki, jota voisivat käyttää kaikki harrastusten järjestäjät. 

Saavutettava Harrastamisen Suomen malli -hanke pohjautuu vuosina 2018–2020 toteutettuun Saavutettava taideharrastus 2 (SATA2) -hankkeeseen, jossa rakennettiin toimintamalleja tukemaan lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen saavutettavuutta.

Hankkeen koulutukset

Saavutettavuuden edistämiseksi tarvitaan myös koulutusta, jolla kasvatetaan toimijoiden osaamista ja uskallusta tarjota toimintaansa ihan kaikille. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan laajempi verkkokoulutus, joka tarjoaa tukea ja ohjeita toiminnan kehittämiseen mahdollisimman monelle sopivaksi.

Koulutusten sisällöistä vastaavat alan asiantuntijat Kulttuuria kaikille ry:stä ja Kulttuurikeskus PiiPoo:sta

Hanke mukana tapahtumissa

Esittelemme hanketta, puhuttelemme ihmisiä saavutettavuudesta myös useissa tapahtumissa eri puolella Suomea. Tervetuloa tapaamaan meitä ainakin seuraavissa tapahtumissa (lista päivittyy hankkeen edetessä):

Syksy 2023

Kuntamarkkinat 13.–14.9., Helsinki
Lastensuojelupäivät 3.–4.10., Turku
Lastensuojelun perhehoidon päivät 8.–9.11., Seinäjoki
Apuvälinemessut 9.–11.11., Tampere
Harrastamisen Suomen mallin kuntakoordinaattoreiden verkostotapaaminen 28.-29.11., Turku
Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 15.–16.11., Kaustinen

Kevät 2024

Educa 26.–27.1., Helsinki
Taideopetuspäivät 2.2.,Pietarsaari
Liikkuva ja oppiva yhteisö -tapahtuma 17.–18.4., Seinäjoki
NUORI2024 24.–25.4., Tampere
Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kevätpäivät ja Saavutettava Harrastamisen Suomen Malli -seminaari 22.–23.5., Tampere

Tutustu Saavutettavampi harrastus -merkkiin ja sen suosituksiin osoitteessa: saavutettavaharrastus.fi 


Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pääkuva: Valtti Koivunen


Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.