fbpx Hyppää sisältöön

Jokaisella lapsella on oikeus turvallisuuteen

Turvallisuuden tunne on jokaisen lapsen ja nuoren perustarve ja edellytys hyvinvoinnille.

Turvallisuuden tunne syntyy myönteisestä ilmapiiristä, mahdollisuudesta luottaa läheisiin ilman pelkoa sekä mahdollisuudesta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Lastenkulttuuritoimijoilla on vastuu lasten osallisuudesta taiteessa, mutta myös siinä hetkessä, jossa olemme läsnä – arjen kohtaamisissa. Turvallisina aikuisina voimme auttaa nuoria kehittämään oman arvon tuntoaan ja vahvistamaan yhteisöön kuulumista. Voimme luoda turvallisia tiloja, joihin jokaisen lapsen ja nuoren on helppo tulla yhdenvertaisena ja täytenä ihmisenä, juuri sellaisena kuin he ovat. 

Taidekasvattajat ja lastenkulttuurin tekijät kantavat vastuuta myös siitä, että lapset ja nuoret näkevät esteettisen, kauniin ulottuvuuden ihmiselämässä silloinkin, kun järkyttävät tapahtumat maailmalla tai omassa yhteisössä yrittävät vetää huomion puoleensa. Lapset eivät ole murheiden vietävissä. Taiteen ja kulttuurin avulla voi ilmaista ja luoda kauneutta, joka puolestaan on läheistä sukua hyvälle, rauhalle ja toivolle”, kirjoittaa Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman koordinaattori Maarit Mäkinen.

Lastenkulttuurin ohjelmaa Lapsen oikeuksien viikolla

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kaikkien 36 jäsenen toiminta perustuu kansainvälisen YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 31. artiklaan, jolla taataan kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertainen oikeus osallistua kulttuuritoimintaan ja taiteisiin.

Moni Suomen lastenkulttuurikeskuksen jäsenorganisaatio osallistuu ympäri Suomen Lapsen oikeuksien viikkoon tarjoamalla taidetta ja kulttuuria mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle. 

Lastenkulttuurikeskus Leka -Leikki & Kasvu haluaa tarjota turvallisen konserttikokemuksen tuoden konsertin lapselle ja nuorelle tuttuun ympäristöön eli kouluihin, joissa lapset ja nuoret voivat kokea laadukasta taidetta ja kulttuuria tuttujen luokkatovereiden ja opettajien ympäröimänä tutussa ympäristössä. Isa & Pauanne sekä Django Collective Helsinki konserttikiertue järjestetään yhdessä Konserttikeskuksen ja alueen koulujen kanssa pyrkimyksenään tavoittaa alueen jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori.

Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden lastenkulttuurikeskus Louhimon Pikkuprovinssi-klubin sisällöstä vastaavat itse lapset. Ohjelmassa nähdään muun muassa alakoulujen bändien esityksiä sekä lasten harrastusryhmien tanssi-, sirkus- ja parkour-esityksiä.

Kulttuurikeskus Lilla Villanissa on esillä meksikolaisen kuvataiteilija Rosamaría Bolomin ”Ilo on lapsen oikeus. Oikeudet kaikille!” -näyttely, jolla pyritään edistämään lasten oikeuksia Suomessa sekä saada lapsia ymmärtämään paremmin ihmisten välisiä suhteita ja kiinnostumaan  myös muista luonnon olennoista. Projekti auttaa lapsia keskustelemaan monikulttuurisuudesta, ihmisarvosta, kunnioituksesta ja rakkaudesta heidän omalla kielellään. Näyttelyyn kuuluu opastettu vierailu ja työpajoja, joissa lapset piirtävät ja kirjoittavat näyttelyn teemoista.

Taide on paras väline yhteiskunnassa taistella ennakkoluuloja, rasismia, väärinymmärtämistä sekä epäluottamusta vastaan. Voimme vaikuttaa uusiin sukupolviin positiivisesti ymmärtämään, että maailmassa emme voi sallia pelkoa, vihaa eikä välinpitämättömyyksiä. 

Rosamaría Bolom ( TARINOITA MAAILMAN LAPSISTA työpaja)
Django Collective Helsinki konserttikiertue järjestetään yhdessä Konserttikeskuksen ja alueen koulujen kanssa.
”Ilo on lapsen oikeus. Oikeudet kaikille!” -näyttelyn avulla pyritään edistämään lasten oikeuksia Suomessa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin hyväksytty ihmisoikeussopimus. Sopimus tuli Suomessa voimaan 1991. YK:n Lapsen oikeuksien päivä 20.11. on Suomessa vakiintunut liputuspäivä. Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.–20.11.2022, ja tänä vuonna sen teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen.  

Kansalliseen lapsen oikeuksien viestintäverkostoon kuuluu valtion ja kirkon toimijoita sekä lapsi- ja nuorisojärjestöjä, kuten Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Verkostoa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja sitä ohjaa lapsiasiavaltuutettu.

Artikkelin kuva: Anu Pynnönen

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.