fbpx Hyppää sisältöön

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeen tuloksia (2021–2023)

Hankkeen tulokset

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeen tavoitteena oli tukea kuntien kulttuuritoimintaa kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää Suomessa tukemalla kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä ja jakamalla valtakunnallisen lastenkulttuuriverkoston kulttuurikasvatusosaamista eteen päin.

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke suunniteltiin tukemaan kuntia monialaisesti kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimisprosessissa ja tätä kautta lisäämään niiden määrää Suomessa. Kohteena olivat erityisesti ne kunnat, joilla ei vielä ollut omaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja jotka vuoden 2020 kyselyn perusteella kaipasivat laatimisprosessiin apua.

Hanke koostui neljästä isosta kokonaisuudesta: koulutuspalveluista, webinaarisarjasta, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuston kehittämisestä sekä uuden tiedon tuottamisesta.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut oli tarkoitettu kunnille, joilla ei ollut vielä käytössä omaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Koulutuksissa kunta pääsi rakentamaan kulttuurikasvatussuunnitelmaansa lastenkulttuurin asiantuntijan ohjauksessa, ja koulutuskerrat olivat kunnalle ilmaisia. Koulutukset koostuivat kolmen kerran konsultaatiopaketista, jossa kunnan eri toimialojen henkilöt sekä lastenkulttuurin asiantuntija kokoontuvat etä- tai lähitoteutuksena suunnittelemaan yhdessä kunnalle omaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Koulutuksien sisällöt räätälöitiin aina kunnan tarpeiden mukaan, ja koulutuksissa kuntatoimijoilla oli mahdollisuus kysyä neuvoa lastenkulttuurin asiantuntijoilta suunnitteluprosessissa syntyneisiin kysymyksiin ja muihin ongelmiin.

Hankkeen tavoitteena oli nostaa kulttuurikasvatussuunnitelmien määrä Suomessa yli 200. Koulutuspalveluihin ilmoittautui alunperin mukaan 48 kuntaa, mutta lisää kuntia tuli mukaan myöhemmin hankkeen aikana. Hankkeella oli yhteisiä kuntia Liikkuvan lastenkulttuurikeskus Uulun ja Konserttikeskus ry:n kanssa. Lopulta koulutuskuntia oli yhteensä 54. Koulutuspalveluissa oli mukana kuntia valtaosasta maakunnista aina Uudeltamaalta Lappiin asti. Mukana oli kuntia Etelä-Savosta, Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Suomesta, Lapista, Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta, Päijät-Hämeestä, Satakunnasta, Uusimaalta ja Varsinais-Suomesta. Myös webinaarit ja tapahtumat tavoittivat osallistujia ympäri Manner-Suomen. Kouluttajia oli mukana kuudesta Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenorganisaatiosta sekä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta. Koulutuksissa oli mukana keskimäärin 1-4 kunnan työntekijää, eli niissä tavoitettiin noin 150 kuntatoimijaa. Koulutuspalveluiden myötä Suomeen oli hankkeen loppuun mennessä laadittu 43 uutta kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Hankkeen loppuessa kulttuurikasvatussuunnitelmien kokonaismäärä oli valtakunnallisesti noussut lähes 230 (n. 74% kaikista Suomen kunnista), kun ennen hankkeen alkua vain noin puolella suomalaisista kunnista oli käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma.

Webinaarit

Webinaarisarja koostui kuukausittaisista matalan kynnyksen tapaamisista, joissa keskusteltiin vaihtuvin teemoin kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista asiantuntijoiden johdolla. Webinaarit olivat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille riippumatta oman kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman tilanteesta. Webinaarien teemat nousivat kuntien toiveista sekä muista kulttuurikasvatuksen ajankohtaisista kysymyksistä. Niiden tavoitteena oli viedä lastenkulttuurin ja kulttuurikasvatuksen osaamista eteenpäin, tarjota hyviä käytäntöjä ja kokemuksia sekä luoda mahdollisuuksia yhteiselle keskustelulle. 

Webinaareja järjestettiin hankkeen aikana yhteensä 12 kappaletta. Sisällöissä esiteltiin aiemmin kulttuurikasvatuksen kentällä kehitettyjä toimivaksi todettuja ja testattuja sisältöjä. Teemoina olivat (1) elokuvakasvatus osana kulttuurikasvatussuunnitelmia, (2) erikokoisten kuntien kokemuksia kulttuurikasvatussuunnitelmista, (3) kokemuksia kulttuurikasvatussuunnitelmista osana koulun arkea,(4) resurssit kulttuurikasvatussuunnitelmiin, (5) Ateneum ja Taidetestaajat valmiita sisältöjä kulttuurikasvatussuunnitelmiin, (6) mitä tapahtuu kun suunnitelma valmistuu, (7,8) kulttuuriperintö osana kulttuurikasvatussuunnitelmia, (9) Lastenkulttuurin Kevätpäivien jälkilöylyt, (10) kulttuurikasvatussuunnitelmat eri kouluasteilla, (11) osallisuus kulttuurikasvatussuunnitelmissa ja (12) edistämishankkeen päätöswebinaari. Webinaarisarjan puheenvuoroja pitivät lastenkulttuurin sekä kulttuurikasvatuksen asiantuntijat esimerkiksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenorganisaatioista, Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmasta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta sekä kuntien kulttuuri- tai opetustoimesta. Tavoitteiden mukaisesti osallistujia oli eri kunnista ympäri Suomen ja eri toimialasektoreilta. Webinaarisarja tavoitti yhteensä 661 osallistujaa ympäri Suomen. 

Webinaarien osallistujamäärä väheni kevään 2022 aikana merkittävästi, joten webinaarien lukumäärää päätettiin vähentää hankkeen loppuajaksi. Webinaarit tallennettiin, ja tallenteet ovat katsottavissa Lastenkulttuurin YouTube-kanavalla. 

Webinaarin palautteita osallistujilta.

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto luotiin jo Kulttuurivoltti-hankkeen myötä vuonna 2015, mutta sen ylläpitäminen ja päivittäminen on hankkeen loputtua (2018) oli jäänyt vajaaksi. Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeessa sivusto nostettiin uudelleen esille, ja liitto otti vastuulleen sivuston päivittämisen. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto sai hankkeen myötä kokonaan uuden visuaalisen ilmeen ja paljon uusia sisältöjä. Sivuston päivittämistä varten koottiin lastenkulttuurin verkostosta työryhmä, joka antoi kehittämisehdotuksia sivustosta sekä auttoi materiaalien hankkimisessa. Suunnittelutyökaluun lisättiin varhaiskasvatuksen ja toisen asteen kokonaisuudet, sekä lisättiin kysymyksiä tiivistämään opetus- ja kulttuuritoimen välistä vuoropuhelua. Työkalusta julkaistiin ruotsinkielinen ja englanninkielinen versio. Lisäksi siitä poistettiin rekisteröityminen, jotta sen käytöstä tulisi matalan kynnyksen toimintaa. Päivitetty versio tuli käyttöön marraskuussa 2021. Kaikki olemassa olevat kulttuurikasvatussuunnitelmat siirrettiin sivustolle nähtäville, ja sivuille lisättiin mahdollisuus lähettää itse oma kulttuurikasvatussuunnitelma näkyville kaikille. Sivuille lisättiin muun muassa kuntien omia vinkkejä, tietoa kulttuuriperinnöstä ja Taidetestaajista, kulttuurikasvatussuunnitelmien historiasta kertova artikkeli, blogitekstejä sekä uusi kulttuurikasvatussuunnitelmien esittelyvideo.

Uuden tiedon tuottaminen

Uuden tiedon tuottamisen taustalla oli tarve tuottaa lisää tietoa kulttuurikasvatussuunnitelmista hankkeen sisältöjen, liiton asiantuntijuuden sekä yleisen tunnetttavuuden kehittämiseksi. Uutta tietoa tuotettiin tekemällä kaksi kuntakyselyä (kevät 2022 ja 2023), liitto toimi toimeksiantajana opinnäytetyössä sekä tukemalla yhden Pro gradu -tutkielman valmistumista.

Keväisin 2022 ja 2023 toteutetuissa kuntakyselyissä selvitettiin kuntien tarpeita, kokemuksia ja ideoita kulttuurikasvatussuunnitelmatyöhön liittyen. Kuntakyselyn vastauksia hyödynnettiin hankkeen sisältöjen muovaamisessa sekä tulevan hankkeen sisältöjen suunnittelussa. Kuntakyselyn tuloksista on raportti kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuilla.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto tuki Eeva Laitisen pro gradu -tutkielmaa “Ylimääräinen asiakirja vai käytännön työkalu? : kulttuurikasvatussuunnitelmille annettuja merkityksiä kuntien kulttuuritoiminnassa”. (2022). Jyväskylän yliopisto.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto oli toimeksiantajana opinnäytetyössä: Petterson, E. (2022). Yhdenvertaisuuden edistäminen lastenkulttuurin alueella – työkaluina kulttuurikasvatussuunnitelmat ja verkostoyhteistyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Kulttuurikasvatussuunnitelmien tunnettavuuden lisääminen

Kulttuurikasvatussuunnitelmien tunnettavuutta lisättiin osallistumalla seuraaviin tapahtumiin:

  • Valtakunnalliset lastensuojelupäivät (2021), Kuntamarkkinat (2021 ja 2022), joissa pidettiin lisäksi tietoisku, Valtakunnallinen Lastenkulttuurifoorumi (2021 ja 2022), Oulun kaupungin Culture United -Erasmus-projektin tapaaminen (2022), Lastenkulttuurin Kevätpäivät (2021 ja 2022), Nuori-messut (2022 ja 2023), Lahden perusopetuksen Kuulumisia kouluilta -podcastin vierailu (2022), Etelä-Savon kuntien kulttuuripalveluiden aamukahvit (2022) sekä Educa-messut (2023)

Tunnettavuutta ovat lisänneet muutkin hankkeen toimenpiteet. Lastenkulttuurin sosiaalisen median kanavissa lanseerattiin syksyllä 2022 “KOPS-keskiviikot”, joissa nimensä mukaisesti aina keskiviikkoisin jaetaan kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyviä sisältöjä. Sisällöt saattoivat olla uusia suunnitelmia, uutisia tai kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuille lisättyjä blogitekstejä ja artikkeleita.

Hanke teki yhteistyötä Kansallisgalleria Ateneumin Mun Ateneum -hankkeessa. Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeen projektikoordinaattori oli mukana Ateneumin hankkeen ohjausryhmässä, ja liitto viesti Mun Ateneum -hankkeen sisällöistä omissa kanavissaan tarpeen mukaan. Mun Ateneum -hanke oli mukana koulutuspalvelujen sisällöissä sekä yhden webinaarin teemana.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.