fbpx Hyppää sisältöön

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke osa II (2023-2024)

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke I (2021-2023) sai itselleen seuraajan. Huhtikuussa 2023 alkanut jatkohanke jatkaa edeltäjänsä työtä sen eteen, että jokaisessa suomalaisessa kunnassa olisi käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma. Uudessa hankkeessa keskitytään aiempaa enemmän jo olemassa olevien kulttuurikasvatussuunnitelmien sisältöjen kehittämiseen, valtakunnallisten ohjeistusten tekemiseen sekä suunnitelmien laajentamiseen eri kouluasteille. Ydin on sama – tukea kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmatyössä sekä jakaa lastenkulttuuriverkoston osaamista eteen päin.

Kansainvälistäkin tunnustusta saaneet kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat keino tarjota lapsille ja nuorille taidetta ja kulttuuria osana koulupäivää kullekin ikäluokalle sopivalla tavalla. Suunnitelma mahdollistaa lapsille ja nuorille pääsyn taidelaitoksiin, eri taidemuotoihin sekä oman kunnan kulttuuriperintöön. Se yhdistää paikallisen opetussuunnitelman tavoitteet, kunnan oman kulttuuriperinnön sekä kunnan kulttuuritarjonnan systemaattiseksi kokonaisuudeksi. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatussuunnitelmista voit lukea lisää: kulttuurikasvatussuunnitelma.fi 

Hankkeen sisällöt

Sisältöjen kehittäminen. Hankkeessa kerätään parhaita käytäntöjä kulttuurikasvatussuunnitelmien seuranta- ja arviointimenetelmiä, ja näiden pohjalta muodostetaan valmis malli sovellettavaksi kunnille. Lisäksi luodaan valmiita ohjeistuksia, miten eri taiteenlajeja voidaan hyödyntää kulttuurikasvatussuunnitelmissa.

Koulutuspalvelut. Koulutuspalvelut on tarkoitettu kunnille, joilla ei ole vielä käytössä kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kunnille tarjotaan kolmen kerran koulutuspaketti, jossa kunnan eri toimialojen henkilöt sekä lastenkulttuurin asiantuntija kokoontuvat suunnittelemaan yhdessä kunnalle omaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Koulutuksien sisällöt räätälöidään aina kunnan ja suunnitelman laatimisprosessin tarpeiden mukaisesti. Koulutuspalvelut ovat kunnalle ilmaiset. Jos haluatte mukaan koulutuspalveluihin, olkaa yhteydessä projektikoordinaattori Eeva Laitiseen (yhteystiedot alla). 

Varhaiskasvatuksen ja toisen asteen suunnitelmat. Käynnistetään sisältöjen suunnittelu toiselle asteelle, jaetaan näistä saatuja oppeja eteen päin ja kerätään parhaat käytännöt varhaiskasvatuksen suunnitelmista nähtäville kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuille.

Kulttuurikasvatussuunnitelmien tutkimushanke. Kulttuurikasvatussuunnitelmat ja Taidetestaajat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tutkimushanketta yhdessä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. Tutkimuksen etenemisestä tiedotetaan myöhemmin.

Webinaarit. Webinaarit ovat matalan kynnyksen tapaamisia, joissa keskustellaan vaihtuvin teemoin kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista asiantuntijoiden alustusten johdolla. Webinaarit ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille riippumatta oman kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman tilanteesta.

Webinaaritallenteet

AikaAihe
10.4.2024Kulttuurikasvatussuunnitelmat toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
8.11.2023Kulttuurikasvatussuunnitelmat webinaari / Matkoja, vallankumouksia ja edistämistyötä- Esittelyssä kulttuurikasvatussuunnitelmien ajankohtaisia hankkeita
14.9.2022Tietoisku Kuntamarkkinoilla: Kolme käytännön keinoa lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien edistämiseen.
17.8.2022Kulttuurikasvatussuunnitelmat eri kouluasteilla.
13.5.2022Lastenkulttuurin Kevätpäivien jälkilöylyt – Keskustelua laadusta. Laatua tarkastellaan lasten ja nuorten harrastamisen, lastenkulttuurin sekä kulttuurikasvatussuunnitelmatyön näkökulmista.
9.3.2022Kivoja traditioita vai identiteetin työkaluja – mitä kaikkea on kulttuuriperintökasvatus?
9.2.2022Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma – mitä sitten tapahtuu?
12.1.2022Valmiita sisältöjä kulttuurikasvatussuunnitelmiin: esittelyssä Ateneum ja Taidetestaajat
8.12.2021Mistä resurssit KOPSiin?
10.11.2021KOPS ja OPS – kokemuksia KOPSeista osana koulun arkea
13.10.2021Do’s and don’ts: erikokoisten kuntien kokemuksia kulttuurikasvatussuunnitelmista

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.