fbpx Hyppää sisältöön

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke (2021-2023)

Kesäkuussa 2021 alkaneen, kaksi vuotta kestävän, hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää Suomessa tukemalla kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä ja jakamalla valtakunnallisen lastenkulttuuriverkoston kulttuurikasvatusosaamista eteen päin. 

Vuonna 2020 tehdyn tilannekatsauksen mukaan alle puolessa Suomen kunnista on käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma, ja yli puolet kokee tarvitsevansa apua niiden kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeen kautta liitto pyrkii tukemaan lastenkulttuurin roolia kuntien kulttuuritoiminnassa kehittämällä kulttuurikasvatussuunnitelmia monialaisessa yhteistyössä kuntien kanssa. Kohteena ovat erityisesti ne kunnat, joissa ei vielä ole kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja jotka vuoden 2020 tilannekatsauksen mukaan kaipaavat apua kulttuurikasvatussuunnitelmien suunnittelu- ja kehittämisprosessissa.

Kansainvälistäkin tunnustusta saaneet kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat keino tarjota lapsille ja nuorille taidetta ja kulttuuria osana koulupäivää kullekin ikäluokalle sopivalla tavalla. Se on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta. Jokainen suunnitelma on erilainen, ja ne voivat ulottua varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen koulutukseen saakka tai jopa koko elämänkaaren ajaksi. Koko perusopetuksen kattava suunnitelma mahdollistaa lapsille ja nuorille pääsyn taidelaitoksiin, eri taidemuotoihin sekä oman kunnan kulttuuriperintöön. Suunnitelmat voivat olla kunta- tai aluekohtaisia ja ne laaditaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuritoimen välillä. Ne perustuvat kunnan omaan kulttuuriperintöön sekä paikalliseen opetussuunnitelmaan.


Hankkeen sisältö

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke koostuu kaikille avoimesta webinaarisarjasta, kunnille tarjottavista koulutuspalveluista, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi -sivuston kehittämisestä sekä kulttuurikasvatussuunnitelmia koskevan valtakunnallisen tiedon tuottamisesta.

Kulttuurikasvatussuunnitelmat-webinaarisarja

Webinaarisarja koostuu kuukausittaisista matalan kynnyksen tapaamisista, joissa keskustellaan vaihtuvin teemoin kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista asiantuntijoiden johdolla. Webinaarit ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille riippumatta oman kunnankulttuurikasvatussuunnitelman tilanteesta. Tapahtumat ovat ilmaisia.

Tapahtumat järjestetään Teamssissa, ja tallennetaan myöhempää katsomista varten. Ohjelma ja asiantuntijat päivittyvät aina lähempänä tapahtumaa. Tiedot ilmoittautumisesta ja ohjelmasta päivittyvät kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivustolle, Lastenkulttuuri.fi Tapahtumat-osioon sekä niistä viestitään Lastenkulttuurin uutiskirjeessä.

Syksyn 2022 webinaarit

AikaAihe
17.8. klo 14.15-15.30Kulttuurikasvatussuunnitelmat eri kouluasteilla.
Katso webinaarin tallenne
14.9. klo 14.30–14.50 Kuntatalon kokoustila A3.3

5.9. klo 13.30–13.50 Verkkotilaisuus
Tietoisku Kuntamarkkinoilla: Kolme käytännön keinoa lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien edistämiseen
Katso webinaarin tallenne
9.11. klo 14.15-15.30Osallisuus kulttuurikasvatussuunnitelmissa – onko sitä?
7.12. klo 14.15-15.30Monikieliset ratkaisut kulttuurikasvatussuunnitelmissa

Menneet ja tallennetut webinaarit

Lastenkulttuurin Kevätpäivien jälkilöylyt – Keskustelua laadusta. Laatua tarkastellaan lasten ja nuorten harrastamisen, lastenkulttuurin sekä kulttuurikasvatussuunnitelmatyön näkökulmista. (13.5.2022)

Kulttuuriperintökasvatus osana kulttuurikasvatussuunnitelmia – kokemuksia ja sisältöjä (6.4.2022)

Kivoja traditioita vai identiteetin työkaluja – mitä kaikkea on kulttuuriperintökasvatus? (9.3.2022)
Linkki tallenteeseen

Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma – mitä sitten tapahtuu? (9.2.2022)
Linkki tallenteeseen

Valmiita sisältöjä kulttuurikasvatussuunnitelmiin: esittelyssä Ateneum ja Taidetestaajat (12.1.2022)
Linkki tallenteeseen

Elokuvakasvatus osana kulttuurikasvatussuunnitelmia (24.9.2021)
Linkki tallenteeseen

Do’s and don’ts: erikokoisten kuntien kokemuksia kulttuurikasvatussuunnitelmista (13.10.2021)
Linkki tallenteeseen

KOPS ja OPS – kokemuksia KOPSeista osana koulun arkea (10.11.2021)
Linkki tallenteeseen

Mistä resurssit KOPSiin? (8.12.2021)
Linkki tallenteeseen

Koulutukset

Koulutuspalvelut on tarkoitettu kunnille, joilla ei ole vielä käytössä kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Koulutuksissa kunta pääsee rakentamaan kulttuurikasvatussuunnitelmaansa lastenkulttuurin asiantuntijoiden ohjauksessa, ja koulutuskerrat ovat kunnalle ilmaisia. Kunnille tarjotaan kolmen kerran koulutuspaketti, jossa kunnan eri toimialojen henkilöt sekä lastenkulttuurin asiantuntijat kokoontuvat suunnittelemaan yhdessä kunnalle omaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa. 

Ennakkomateriaalin avulla kunnat pääsevät tutustumaan kulttuurikasvatussuunnitelmiin jo ennen koulutuksia, ja materiaalit sisältävät myös vinkkejä suunnitteluprosessin avuksi. Koulutuksissa kuntatoimijat pääsevät lisäksi tutustumaan joko Konserttikeskuksen hankkeen esityksiin tai lastenkulttuuritoimijan pitämään taidetyöpajaan ja näkemään, mitä kulttuurikasvatustyö käytännössä on. Kuntahaku koulutuksiin oli elo-syyskuun 2021 vaihteessa, mutta mahdollisuuksista osallistua koulutuksiin vielä hakuajan päätyttyä voi tiedustella projektikoordinaattori Eeva Laitiselta.


Hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, joka oli mukana tuottamassa alkuperäistä kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivustoa sekä koulutuksia toteuttavat lastenkulttuurikeskukset. Mukana ovat myös Liikkuva lastenkulttuurikeskus Uulu, taidemuseo Ateneum ja Konserttikeskus ry, joiden omat kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvät hankkeet huomioidaan sisällöissä.

Hanke rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksista.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.