fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin yleisavustukset putosivat – yli 50 000 lasta jää ilman laadukkaita taide- ja kulttuurikokemuksia

Selvennys:

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto uutisoi verkkosivuillaan ja eri tahoille lähettämässään tiedotteessa 19.3.2024 Lastenkulttuurin yleisavustukset putosivat – yli 50 000 lasta jää ilman laadukkaita taide- ja kulttuurikokemuksia, että viime viikolla julkaistut lastenkulttuurin yleisavustukset sekä lastenkulttuurin festivaalien avustukset pienenivät viime vuoteen verrattuna 5%. Aiemmin viime viikolla ilmoitettiin taide- ja kulttuurijärjestöjen sekä valtakunnallisten nuorisojärjestöjen yleisavustukset, ja niiden saajien joukossa on myös useita liiton jäsenorganisaatioita. Liiton jäsenistön toiminta-avustukset pienenivät näissä avustuksissa 2–9%. Lisäksi valtio vetäytyi jo aiemmin kokonaan pois Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman rahoituksesta lukuvuodelle 2024–25.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadun tiedon mukaan lastenkulttuurin määräraha säilyy entisellään, eikä ole leikkauksen kohteena. Nyt jaettujen avustusten kokonaissumma oli 5% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakamassa lopun määrärahan hankeavustuksina myöhemmin tänä vuonna. Yleisavustusten vähenemisen syynä on ministeriön mukaan se, ettei Lapin lastenkulttuuriverkostolle ole myönnetty avustusta. Suurimman korotuksen yleisavustukseen (+150%) on saanut Kattilan kiertävä lastenkulttuurikeskus, joka toimii Lapin alueella. Se, ettei lastenkulttuurin määrärahaa olla leikkaamassa nyt on alalle positiivinen viesti.

Elinkustannus- ja ansiotasoindeksiin suhteutettuna lastenkulttuurin määrärahojen pysyminen samana on tosiasiassa niiden ostovoiman vähenemistä.

Alta voit lukea uutisen.

Valtion kohdistamat määrärahat lastenkulttuuriin ovat suhteettoman pienet. Opetus -ja kulttuuriministeriö (OKM) on julkistanut lastenkulttuurin yleisavustusten ja lastenkulttuurin festivaalien avustukset vuodelle 2024. OKM:n yleisavustukset lastenkulttuuritoimijoille ja festivaaleille vähenevät noin 5% verrattuna edelliseen vuoteen. 

Liiton jäsenet, laadukkaat lastenkulttuurikeskukset ja lastenkulttuuritoimijat, toteuttavat Lastenkulttuurin laatukäsikirjan mukaista toimintaa, jossa sitoudutaan yhteisesti määriteltyihin kriteereihin yhdenvertaisuudesta, lapsilähtöisyydestä ja ammatillisuudesta. Vuonna 2024 lastenkulttuurin avustukset vähenevät yhteensä 5% ja myös eri toimijoiden keskinäisten jakosuhteiden muutokset herättävät paljon huolta. Esimerkiksi Lapin lastenkulttuuriverkosto, joka on toiminut vuodesta 2006, jäi kokonaan ilman yleisavustusta. Yksi OKM:n lastenkulttuurin yleisavustuksen tavoitteista on lisätä taiteen ja kulttuurin tasavertaista saatavuutta ja saavutettavuutta lapsille.

Tuntuu todella erikoiselta, että esimerkiksi 16:ssa Lapin kunnassa toimivan Lapin lastenkulttuuriverkoston rahoituksen lakkauttaminen lisää tasavertaista saatavuutta Suomessa,” kertoo liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta.

Aiemmin viime viikolla ilmoitettiin taide- ja kulttuurijärjestöjen ja valtakunnallisten nuorisojärjestöjen yleisavustukset ja joukossa oli useita liiton jäsenorganisaatioita. Liiton jäsenten toiminta-avustukset pienenivät näissä avustuksissa 2-9%. Lastenkulttuuriverkostolla on vuosittain yli miljoona asiakaskohtaamista lasten ja nuorten kanssa.

Liiton ja sen jäsenten toiminta-avustusten väheneminen kohdistuu suoraan lapsiin ja nuoriin. 5% vähennys avustuksiin tarkoittaa sitä, että valtio otti pois 50 000 lapsen ja nuoren mahdollisuuden laadukkaaseen kulttuuri- ja taidekokemukseen,” kertoo Valta.

Yleisavustus lastenkulttuurille on alle kaksi miljoonaa euroa, vuonna 2024 yleisavustus* on 1 890 000 €. Lastenkulttuurikeskusten valtionavun pariin on usean vuoden ajan tullut uusia toimijoita kokonaisresurssin pysyessä samana tai pienentyessä. Pienet määrärahat ovat tarkoittaneet mittavia sopeuttamistoimia lapsille ja nuorille suunnatuissa taide- ja kulttuuripalveluissa, kuten avoimessa perhetoiminnassa, varhaiskasvatuksen ja koulupäivän aikana tapahtuvassa toiminnassa sekä erilaisissa tapahtumissa, työpajoissa ja näyttelyissä. Syrjäseuduilla tilanne on erityisen tukala, ja koronapandemian jäljiltä koko toimijakenttä on vaikeuksissa.

Valtio heikentää lastenkulttuurin toimintaedellytyksiä

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry on valtakunnallinen lastenkulttuuritoimijoiden keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liiton toimintaa rahoitetaan OKM:n yleisavustuksella, mutta pääosa resurssista tulee hankkeista. Vuoden 2023 lopussa selvisi, että valtio, opetus- ja kulttuuriministeriön kautta, jättäytyy pois rahoittamasta vuosittain kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset tavoittavaa ja Suomen historian suurinta kulttuurikasvatusohjelmaa, Taidetestaajat-ohjelmaa. Rahoitus koko ikäluokalle kohdistuvasta ohjelmasta on siis jäänyt täysin toiminnan käynnistäjien, yksityisten säätiöiden Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin vastuulle. Loppuvuodesta 2023 liitolle ilmoitettiin, että Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen toiminta, jota liitto on hoitanut ohjelman käynnistyttyä, siirtyy liitolta Opetushallitukseen. Nyt liitolta itseltään pudotetaan vielä 10 000 eurolla yleisavustusta.

Olen pettynyt. Ei vaikuta siltä, että nautimme opetus- ja kulttuuriministeriön papereissa luottamusta. Hallitusohjelmassa luvataan edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta, mutta samaan aikaan tuet pienenevät. Se heikentää lasten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa ja maalaa synkkää kuvaa Suomen lasten mahdollisuuksista tulevaisuudessa,” kertoo liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Fatim Diarra.

Ohessa on kiteytettynä oleellisimmat syyt miksi lastenkulttuuria tulee tukea:

  • Hallitusohjelmassa luvataan edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta – käytännössä tukien vähentäminen on hallitusohjelman lupausten vastaisia.
  • Koronan jälkihoidossa hallitus on luvannut pitää huolta lapsista ja nuorista – tukien vähentäminen on ristiriidassa Kansallisen lapsistrategian kanssa.
  • Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille lapsille. Ne ovat kaikkien lasten oikeus jopa enemmän kuin aikuisten. Oikeus taiteeseen ja kulttuuriin on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
  • Lastenkulttuurin tukien vähentäminen iskee pahimmin juuri niihin lapsiin, jotka ovat muita haavoittuvimmassa asemassa ja joiden kulttuuriset oikeudet toteutuvat muita heikommin. Lastenkulttuurin määräraha on tarkoitettu toimintaan, joka on mahdollisimman saavutettavaa ja yhdenvertaista, ja tarkoitettu ihan kaikille lapsille, ei vain erityislahjakkaina pidetyille.
  • Valtion tuki on kuntaorganisaatiossa suorassa yhteydessä kuntien rahoitukseen – mikäli valtion avustus pienenee, myös kunnan rahoitus pienenee.

Lastenkulttuurin määrärahat ovat olleet riittämättömät jo pitkään. Lastenkulttuurin kautta vahvistuva kulttuurinen osallisuus on investointi lasten kykyyn toimia tasavertaisina yhteiskunnassa läpi elämän.

Koronan jälkihoidossa hallituksen tulisi satsata laadukkaaseen lastenkulttuuriin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pandemian aikana lasten ja nuorten yhteys taide- ja kulttuurielämään väheni, ja tätä tilannetta pitäisi korjata lisäämällä rahoitusta, jotta varmistamme hyvinvoivan ja elinvoimaisen yhteiskunnan tulevaisuudessa. 

Taide ja kulttuuri kuuluvat lapsille ja nuorille, ne lisäävät heidän hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Suomessa on osaava ja innostunut lastenkulttuurin toimijakenttä, joka tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita lapsille ja yhdessä lasten kanssa. Lasten kulttuuristen oikeuksien toteutuminen on nyt aikuisten päätöksistä kiinni. Valtion pitää osoittaa pikaisesti lisärahoitusta lastenkulttuuriin hallitusohjelman lupausten mukaisesti.

* Yleisavustusten määrä:
2024: 1 890 000 €
2023: 1 973 000 €

* Festivaalien avustus:
2024: 209 500 €
2023: 225 000 €

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.