fbpx Hyppää sisältöön

Pienillä, suurilla teoilla kohti lasten osallisuutta

Osallisuutta lisäävät teot voivat olla pieniä, mutta niiden vaikutukset sitäkin suurempia. Tähän tulokseen päädyin tehdessäni Metropolian kulttuurituotannon YAMK opinnäytetyötäni. Työn tilasi Espoon Tapahtuma- ja kulttuuripalveluihin kuuluva Lasten kulttuurikeskus Aurora. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto auttoi opinnäytetyöni kuuluvan taustatutkimuskyselyn toteuttamisessa. Kyselyn avulla sain selville, että osallisuus on tärkeä ja monipuolinen osa lastenkulttuurikeskusten toimintaa ympäri Suomea ja siihen halutaan panostaa. 

Auroran luovat agentit -pajoissa Aurinko-sali vuorattiin jättipapereilla ja mielikuvitus päästettiin irti.

Osallisuus-termin voi ymmärtää ja määritellä monella tavalla. Tarkoitan työssäni osallisuudella mm. osallistumista, toimintamahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja sitoutumista. Osallisuus kasvaa osallistumisen määrän ja osallistujan päätösvallan kasvaessa. Päätöksenteossa on huomioitava osallistujan mielipide, lisäksi valtaa ja vastuuta on jaettava. Lopulta osallistujalle muodostuu kokemus mukaan pääsystä ja hän kokee kuuluvansa johonkin itselle merkitykselliseen. Todellisen osallisuuden perusta on organisaation osallisuutta lisäävä asenne.

Apuna Lasten osallisuuden polku 

Kokosin lasten osallisuutta lisäävät teot Lasten osallisuuden polulle. Polun perustana toimii toimenpiteiden teemoittelu. Hallinnon keinoiksi valikoituivat toimintakulttuuriin ja rakenteisiin liittyvät toimenpiteet sekä asenne ja säännöllisyys. Käytännön keinoja ovat esimerkiksi osallisuuden näkyvyyttä lisäävät teot, kohtaaminen ja toiminta. Polku on räätälöity Lasten kulttuurikeskus Auroran tarpeisiin. Polun rakennetta ja keinoja voivat hyödyntää myös muut lastenkulttuurikeskukset, erilaiset kulttuuriorganisaatio ja muut toimialat. 

Lasten osallisuuden polulla käytetyt osallisuutta lisäävät teemat

Keinoja lasten osallisuuden lisäämiseksi on lukuisia. Aluksi kannattaa tarkastella organisaation toimintakulttuuria ja rakenteita. Suosittelen aloittaman osallisuuden yhteisestä määrittelystä. Mukaan tulisi kutsua kaikki kulttuurikeskuksen työntekijät sekä sidosryhmien edustajia. Pohtikaa, mitä osallisuus on teille ja mikä on teidän näköistä toimintaa. Miettikää mikä on realistista toteuttaa ja mihin voitte aidosti sitoutua. Määrittelyn apuna voi käyttää Osallisuus Aurorassa -pajapohjan ajatuksia. 

Yhdessä määritelty osallisuus tulee saattaa kaikkien tietoon ja sisällyttää organisaation rakenteisiin, esimerkiksi vuosikellon tai toimintasuunnitelman kautta. Osallisuutta lisääviä toimia tulee toteuttaa järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Sitten tehty työ ja osallisuus tulee tehdä näkyväksi. Muistakaa ottaa pieniä askeleita. Harppominen vain uuvuttaa. Monissa organisaatioissa resurssit voivat olla tiukoilla. Mutta lopulta kaikkein tärkein, eli osallisuutta lisäävä asenne on ilmainen. 

Auroran luovat agentit -pajoissa Auroran asiakkaat vastasivat mm. kysymykseen: Mitä haluaisit tehdä Aurorassa?

Lämmin kiitos kyselyyn vastanneille, työpajoihin ja haastatteluihin osallistuneille, työtäni kommentoineille ja yhteistyökumppaneille. Kiitos Auroran väki ja Jenni Vilander.

Lue opinnäytetyöni kokonaisuutena täältä: Pienesti suurta: Kohti lasten osallisuutta Lasten kulttuurikeskus Aurorassa. Osallisuus Aurorassa -pajapohjan löydät opinnäytetyöstäni sivulta 19 ja Lasten osallisuuden polun sivulta 47. 

Kaisa Pikkarainen

Kulttuurituottaja YAMK, jonka opinnäytetyö Pienesti suurta: Kohti lasten osallisuutta Lasten kulttuurikeskus Aurorassa on valmistunut keväällä 2020. 

Lasten kulttuurikeskus Aurora on iloisten kohtaamisten paikka lapsille ja aikuisille. Tuotamme hersyviä nauruja, kujeilevia katseita ja hassuttelevia hetkiä kaikille pihapiirimme saapuville. Aurora on tekoja, kohtaamisia, kokeiluja – ihmisiä. Lasten kulttuurikeskus Aurora on osa Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikköä ja Suomen lasten kulttuurikeskusten liiton jäsen. Tervetuloa kokemaan Auroran ainutlaatuinen tunnelmaa!

#lastenkulttuuri #osallisuus #lastenosallisuus #YAMK #kulttuurituottaja #opinnäytetyö #työelämänkehittäminen #metropolia #suomenlastenkulttuurikeskustenliitto #lastenkulttuurikeskusaurora

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.