fbpx Hyppää sisältöön

Verkkomateriaaleja saavutettavuudesta

Verkkomateriaaleja saavutettavuudesta

Tälle sivulle on koottu erilaisia verkkomateriaaleja saavutettavuuden parantamisen tueksi. Materiaalit ovat hyödynnettävissä aineiston tuottaneen tahon verkkosivuilla ilmaiseksi.

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille (SATA2-hanke)

Lista on tarkistettu viimeksi 10.12.2020

Leikkimistä Lastenkulttuurikeskus Rullan elämystilassa. Kuva: Taru Huokkola

Tutkimukset ja muut julkaisut:

Pro gradu -tutkielmat ja opinnäytetyöt

Aila, Elli-Noora: Moniaistista kuvataidetta erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Hämeenlinnan Taidemuseon kummiluokkatoiminnan kehittäminen erityisluokille. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014.

Aila, Elli-Noora: Erityistä tukea tarvitsevat lapset taidemuseossa: Taidemuseovierailun suunnittelu osaksi erityisopetuksen kuvataideopetusta. Lapin yliopisto, 2016.

Colliander, Marjukka: Kulttuuri ja hoiva kohtaavat. Etäkohteiden henkilökunnan toimijuus Etäevent-konserttien pilotoinnissa: Tampereen yliopisto, 2014.

Markkanen, Minna: Kansanopistojen esteettömyys erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta: Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien esteet. Helsingin yliopisto, 2011

Nokka, Mirka: Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille: Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5×2-taideopetus. Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017.

Suni, Liisa: Kokemuksia kansalaisopistojen esteettömyydestä Kyselytutkimus vammaisille, kuuroille, erilaisille oppijoille ja pitkäaikaissairaille opiskelijoille. Turun yliopisto, 2012.

Tschokkinen, Juuso: Suomen vammaispoliittisen ohjelman toimeenpano vammaisten lasten varhaiskasvatuksessa: Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta oikealla asenteella. Helsingin yliopisto, 2016.

Teikari, Anne: Saavutettava etäkonsertti ja konsertti-instituution uudet määritelmät. Tampereen yliopisto, 2016.

Vuorilehto, Emmi; Åhman, Anna: Vastavalmistuneiden luokanopettajien kokemuksia inkluusiosta ja tukea tarvitsevista oppilaista. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos Rauman kampus, 2018.

Saavutettava viestintä:

Celian tuottama Saavutettavasti.fi on suunnattu julkisen sektorin viestijöille, jotka tekevät tai suunnittelevat verkkopalvelujen sisältöjä. Sivustolla on käytännön ohjeita siihen, miten verkkosisältöjen saavutettavuutta voi helposti parantaa.

Saavutettava viestintä

Helsingin kaupunki; Saavutettava sisältö: Opas suunnitteluun ja sisällöntuotantoon.

Johanna Kartio / Kansalaisopistojen liiton materiaaleja: 12 askelta selkokielellä opettamiseen, 2016.

toim. Hannu Virtanen: Selkeää ja saavutettavaa viestintää – Viisi artikkelia selkoilmaisusta, Kehitysvammaliitto 2015.

Selkokeskus: Ohjeita selkokielen kirjoittamiseen.

Valtiovarainministeriön sivu, jossa on kootusti tietoa saavutettavuusdirektiivistä ja lainsäädännön tilanteesta sekä linkki VM:n saavutettavuusaiheisen uutiskirjeen tilaamiseksi.

Tietoa erilaisista apuvälineistä, joilla verkkosivuja käytetään, ja ohjeita saavutettavuuden huomioimiseksi verkkopalvelun suunnittelusta ja hankinnasta lähtien.

Facebook-ryhmä Verkkopalvelujen saavutettavuus: Julkinen ryhmä, jossa on keskustelua, linkkejä ja vinkkejä saavutettavuuden eri näkökulmista. Ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita verkkopalvelujen saavutettavuudesta.

Väestörekisterikeskuksen tuottamat videokoulutukset:

Linnapuomi, Aura & Salonlahti, Outi: Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen, 2015. 

Salo, Outi: Viestintää kaikille – Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille, 2013. 

Viittomakielisen kirjaston asiakaspalveluvideo.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeistus WCAG 2.1 (englanniksi).

Kehitysvammaliiton Papunetin suomentama ja tiivistetty versio WCAG 2.1.

Kehitysvammaliiton Papunetin saavutettavuussivusto.

Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas 

Pikaopas kognitiiviseen saavutettavuuteen

Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettava tapahtuma:

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.