fbpx Hyppää sisältöön

Taidetta ja kulttuuria TuLossa – mulla on väliä, sulla on väliä

Sirkustyöpajaan ilmoittautuminen on auki. Toimintaan ilmoittautuu mukaan viisi perhettä. Perhetyöntekijä kannustaa vielä muutamaa perhettä lähtemään mukaan. ”Ei siellä tarvi osata mitään etukäteen”. ”Tulkaa yhdessä katsomaan millaista se on”. Perheet vastaavat varovaisen myöntävästi. Työpajapäivän koittaessa paikalle saapunut perhe nauttii silminnähden toiminnasta. Alku-ujostelun jälkeen lapsi temppuilee, kokeilee uusia välineitä ja nauraa – yhdessä perheenjäsentensä kanssa. Perhe saapuu myös seuraavaan työpajaan.

TuLo-toiminta on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden Lastenkulttuurikeskus Louhimon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Tupasvillan perhetyön taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämisyhteistyö. Toiminta on ollut käynnissä vuodesta 2018 lähtien Seinäjoen kaupungille myönnetyn Kulttuuri perheen vahvistajana –perintörahan avulla. Yhteistyön tavoitteena on ollut etsiä toimintamallia taiteen ja kulttuurin käytöstä paikallisten haasteellisessa elämäntilanteessa painivien lasten, lapsiperheiden ja nuorten parissa. Samalla tavoitteena on ollut parantaa lastenkulttuurin ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta, sekä edistää kohderyhmän hyvinvointia taidelähtöisin menetelmin.

Toiminnan pitkän tähtäimen tavoitteena on vakiinnuttaa kulttuurin ja taiteen soveltava käyttö osaksi lapsiperheiden sosiaalipalveluja, ja luoda rakenteisiin yhteinen kulttuuritoiminnan malli. Tavoitteena on kehittää ennaltaehkäiseviä, korjaavia tai jälkityöskentelyyn liittyviä taide- ja kulttuurikasvatuksen keinoja osana lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tukitoimia perheille. TuLossa tutkitaan toiminnallisesti lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ammattilaisten yhteistyötä käytännön työparityönä. Musiikkiin ja sirkukseen erikoistuneen lastenkulttuurikeskuksen taidekasvattajat ja ohjaajat ovat olleet sisällöntuottajina perheille suunnatuilla leireillä sekä tapahtumissa läpi vuoden. Tämän lisäksi on tuotettu taidesisältöisiä musiikin ja sirkuksen ryhmätoimintoja, joita ovat ohjanneet Louhimon ja Tupasvillan henkilökunta yhdessä. Toimintaa on kiinnostuttu laajentamaan lapsiperheiden sosiaalipalveluista myös lastensuojelun sijaishuoltoon.

TuLo-toiminnan muodot voidaan jakaa kolmeen päälinjaan. Taide- ja kulttuurisisältöiset työpajat ovat Tupasvillan asiakasperheille suunniteltuja toiminnallisia kokonaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät tekemään itse taidetta. Toimintaan osallistumisen tavoitteita voivat olla esimerkiksi vuorovaikutustaitojen parantaminen, itsetuntemuksen lisääminen, onnistumisen kokemukset ja ilo. Työpajoja toteutetaan lasten, nuorten ja perheiden toiveiden pohjalta yhteistyössä perheohjaajien kanssa. Tupasvillan näkökulmasta yhteisellä työskentelyllä on onnistuttu kehittämään lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Työskentelyn myötä nuoret ovat saattaneet innostua eri kulttuuritoiminnasta ja löytäneet siitä parhaimmillaan jopa harrastuksen itselleen. Osallisuuden ja ryhmään kuulumisen myötä nuorten itsetuntoa on vahvistettu ja nämä ovat saattaneet löytää ystäviä ryhmätoiminnasta.

Toinen Tulo-toiminnan linja on Tupasvillan henkilökunnalle suunnatut soveltavan taiteen koulutukset. Louhimon tuottamien ja toteuttamien koulutusten tavoitteena on esitellä soveltavan taiteen mahdollisuuksia osana perhetyötä ja rohkaista työntekijöitä kulttuuriseen työotteeseen. Kulttuurinen työote tarkoittaa työntekijän henkilökohtaista tapaa tehdä työtään taide ja kulttuuri huomioiden. Tupasvillan työntekijöiden mukaan koulutukset ovat vahvistaneet heidän osaamistaan taide- ja kulttuurisisältöjen parissa. Työntekijät ovat sisällyttäneet taide- ja kulttuurimenetelmiä omaan työhönsä ja menetelmät ovat monipuolistaneet Tupasvillan järjestämiä tapahtumia. Tulevassa joulujuhlassaan työntekijät toteuttavat asiakasperheilleen jouluisan varjoteatteripajan, jossa osallistujat pääsevät myös valmistamaan oman varjoteatterinuken. 

TuLo-toiminnan kolmas linja ovat taide- ja kulttuurielämyksiin osallistuminen ja taidelaitosvierailut, jotka ovat Louhimon ja kulttuuripalveluiden kohderyhmälle räätälöimiä tapoja kannustaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakkaita osallistumaan tapahtumiin ja vierailemaan taidelaitoksissa. Tupasvillan ohjaajat ovat kommentoineet vierailujen vaikuttavuutta todeten, että voi olla yllättävääkin, minkälaisen yhteyden perheeseen saa tai minkälaista keskustelua vierailu vaikkapa taidenäyttelyssä herättää. Tupasvillan perheet pääsivät myös yleisöksi sirkusta ja esineilmaisua yhdistävän Hai 5-esityksen kuvauksiin, jonka Louhimo taltioi viime vuonna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Päivi Känkäsen mukaan arjen kiire ja resurssipula syövät luovuuden potentiaalia lastensuojelussa. Aikuisen ja lapsen luottamussuhteen rakentamista haastavat vaihtuvat omahoitajasuhteet, työntekijöiden työnkuvamuutokset sekä asiakuuden määräaikaisuus (Känkänen 2013). Haastetta pyritään taklaamaan muodostamalla yhteinen, vakiintunut malli kulttuuritoiminnan saavutettavuuden parantamiseksi. Vaikka lastensuojelun perheohjauksessa tilanteet ovat vaihtuvia, tarve mallin vakiinnuttamiselle on aito ja perustuu toimijoiden jakamiin kokemuksiin. TuLo-toiminnassa huomioidaan myös lasten toiveet toiminnan kehittämisessä ja heidän näkemyksiään kuullaan osana sosiaalipalveluiden kulttuuritoiminnan kehittämistä.

TuLo-toiminta tuottaa laadukasta, ammattimaisesti suunniteltua ja toteutettua lastenkulttuuripalvelua ja lisää palveluiden tasa-arvoista saavutettavuutta. Pitkäjänteisen työn vaikutukset ovat kertautuessaan merkittäviä sekä uusien toimintamuotojen kehittämisen, että pysyvien rakenteiden luomisen kannalta. Asioiden kehittymiseen vaaditaan sitoutumista ja avainasemassa olevien henkilöiden halua toimia uutta toimintakulttuuria luoden. 

Lastensuojelun yhtenä tehtävänä on luoda tilaa voimavarojen ja tunneilmaisun vapauttamiseen. Tässä tehtävässä taide voi olla apuna sen esiin saattamisessa, mikä kulloinkin on tarpeen lapsen ja hänen läheistensä auttamiseksi. (Känkänen 2004.) Vuoden 2021 Lapsen oikeuksien viikon teema Jokaisen lapsen ja nuoren oikeus hyvään kohteluun koskettaa sekä lapsiperheiden sosiaalipalvelujen, että lastenkulttuurin toimijoita. Hyvä ja tasa-arvoinen kohtelu sekä lasten osallisuus ovat keskiössä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksissa. Yhteistyötoiminnan myötävaikutuksella lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastenkulttuurikeskus voivat yhdessä panostaa entistä enemmän työhön, jolla voidaan vaikuttaa perheiden hyvinvointiin ja ehkäistä syrjäytymistä.

#mullaonväliä #sullaonväliä
#lapsenoikeuksienpäivä

Tanja Huuskonen
Kirjoittaja on Lastenkulttuurikeskus Louhimon taidekasvattaja ja sirkusohjaaja. Hän on toiminut viimeiset puolitoista vuotta Louhimon vs. lastenkulttuurikoordinaattorina.

Lähde: Päivi Känkänen: Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa (2013)


Lapsen oikeuksien viikko ja lastenkulttuuri

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto osallistuu tänäkin vuonna Lapsen oikeuksien viikolle. Tavoitteena on tuoda esiin liiton verkoston asiantuntijuutta ja osaamista Lapsen oikeuksien viikon kampanjan kautta. Liiton kampanja on muistutus myös siitä, että taide ja kulttuuri ovat kaikkien lasten oikeus, ja merkityksellinen osa lasten arkea ja kasvatusta. Liitto on esillä sosiaalisessa mediassa lastenkulttuuri & hyvä kohtelu -teemalla koko kampanjaviikon ajan.

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.