fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuuriverkoston teemaryhmissä ratkotaan haasteita ja innostutaan yhteistyöstä

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa toimii useampia, kaikille jäsenille avoimia teemaryhmiä, joiden tapaamisessa lastenkulttuuriverkoston toimijat voivat yhdessä edistää itselle tärkeitä ja mieluisia aiheita sekä sopia yhteisistä toiminnoista.

Näyttelytoimintateemaryhmää luotsanneen Päivi Venäläisen (Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö) mielestä ryhmä on olennainen osa lastenkulttuuriverkoston yhteistyötä, koska monen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenorganisaation toimintaan kuuluu näyttelyiden järjestäminen. “Näyttelyt ovat oiva ympäristö toteuttaa taidekasvatusta, antaa lapsille ja nuorille esteettisiä kokemuksia ja elämyksellisiä hetkiä sekä tuoda esille lasten ja nuorten tekemää taidetta”, Venäläinen tiivistää.

Näyttelytoimintateemaryhmä edistää ja linjaa keskusten yhteistä näyttelytoimintaa. Teemaryhmän yhteistyö on hyvin konkreettista. Venäläinen kertoo, että tapaamisissa jaetaan onnistumisia, mutta puidaan myös haasteita näyttelyiden tekemiseen ja niihin liittyvään yleisötyöhön ja taidekasvatukseen liittyen. Tietoa jaetaan tekeillä olevista ja mahdollisesti vuokrattavaksi tehtävistä näyttelyistä. “Vaikka itsellä ei olisikaan toiminnassa näyttelyitä, saa ryhmässä esiteltävistä aiheista ja käydyistä keskusteluista vinkkejä myös muuhun lastenkulttuuritoimintaan”, Venäläinen kertoo ja lisää, että tapaamisten koollekutsujalle voi lähettää toiveita, mistä tapaamisissa voisi keskustella tai pyytää tapaamisen koolle kutsumista esitelläkseen jotain näyttelyihin liittyvää asiaa.

Näyttelytoimintateemaryhmässä pitkään mukana olleen Päivi Venäläisen mukaan tapaamisissa on keskusteltu näyttelyistä kestävän kehityksen, saavutettavuuden, monikulttuurisuuden sekä lasten ja nuorten osallisuuden näkökulmasta. Venäläinen kertoo, että tapaamisissa puhutaan esimerkiksi näyttelyissä käytettävien materiaalien elinkaaresta ja kierrätyksestä, näyttelytekstien ja tiedotuksen saavutettavuudesta, fyysisestä esteettömyydestä, lasten ja nuorten toiminnasta näyttelyissä ja heidän osallistumisestaan näyttelyiden tekemiseen. Hän kertoo korona-ajan innostaneen enenevässä määrin välittämään näyttelykokemuksia myös verkkovälitteisesti.

Venäläinen pitää yhtenä tapaamisten etuna sitä, että niissä kuulee jo ennakkoon työn alla olevista näyttelyistä ja voi ilmoittaa olevansa niistä kiinnostunut. “Näyttelyiden yhteistuottamisesta on puhuttu pitkään, mutta yhtään liiton jäsenjärjestöjen tai yhteistyöjäsenten alusta asti yhteisesti tuotettua näyttelyä ei vielä ole tehty. Tässä voisi olla yksi aihe näyttelytapaamisiin”, hän ideoi.

Venäläinen kokee, että on itse saanut tapaamisista eniten kollegiaalista tukea, innostusta ja vinkkejä omaan työhön ja oman organisaation toimintaan.

Kestävän kehityksen teemaryhmä järjestää kestävän kehityksen koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia, kerää ja jakaa tietoa liiton jäsenkeskusten kestävän kehityksen toimenpiteistä. Teemaryhmää luotsaavat Janina Ahlfors (Tampereen kaupunki) sekä Kristiina Tiainen (Sagalund).

“Taide ja kulttuuri on usean asiantuntijan toimesta todettu merkittäväksi vaikuttajaksi vihreässä siirtymässä ja lastenkulttuurikeskuksilla on hyvät mahdollisuudet olla mukana kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Elinkelpoinen ympäristö on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus, jota turvaamassa on aktiivisesti myös taiteen ja kulttuurin kenttä”, Kristiina Tiainen kuvaa teemaryhmän tausta-ajatusta.

Kestävän kehityksen teemaryhmässä jaetaan hyviä ideoita, vinkataan tekijöitä sekä ratkotaan yhdessä ympäristökasvatukseen ja kestävän kehitykseen liittyviä haasteita. Ryhmä tuottaa teemansa näkökulmasta tekstejä ja huomioita liiton yhteisiin materiaaleihin ja linjauksiin.

“Keke-ryhmän tapaamisiin voi osallistua itselle sopivaan tahtiin ja aiheiksi voi vapaasti ehdottaa itseä pohdituttavia asioita. Tähän mennessä mukana on ollut niin keke-konkareita kuin vasta-aloittaneita ja tapaamisten keskustelut ovat polveilleet arvokysymyksissä, opetus- ja tuotantotyössä, avustusrahoissa ja tulevien toimintojen visioinnissa”, Janina Ahlfors kuvailee. Teemayhmän toiveissa on myös järjestää materiaaleihin liittyvä koulutus, joka antaisi uusia näkökulmia.

”Viime vuoden kokemuksen perusteella näiden säännöllisten kokoontumisten tärkeintä antia on päästä käymään läpi kunkin keskuksen ajankohtaisia kuulumisia teeman tiimoilta ja toimimaan vertaistukena toisillemme. Mikäli muita tarpeita nousee esiin, voimme koota joukostamme porukan edistämään jotain koulutusta, kirjoitusta tai yhteistä hanketta”, Tiainen ja Ahlfors tiivistävät ja lisäävät teemaryhmän toivottavan tervetulleeksi kaikki kestävästä kulttuurikasvatuksesta kiinnostuneet jäsenet.

Näyttelytoimintateemaryhmän ja Kestävän kehityksen teemaryhmän lisäksi liitossa toimii Kulttuuriperinnön teemaryhmä, joka valmistelee aineettoman kulttuuriperinnön teemavuoden toteutusta ja tuottaa Lastenkulttuurin kulttuuriperinnön oppaan. Teema ryhmän puheenjohtajana toimii Annina Ylikoski (Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK). Kansainvälisyysteemaryhmä puolestaan järjestää keskustelutilaisuuksia ja suunnittelee kv-asioita. Ryhmästä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä toiminnanjohtaja Aleksi Valtaan.

Ninni Pehkonen
Kirjoittaja on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinaattori

Kuva: Valtti Koivunen

Oletko kiinnostunut Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenyydestä? Lue lisää ja täytä hakemus Jäseneksi-sivulla.

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.