fbpx Hyppää sisältöön

Koulutusta kulttuurisen moninaisuuden kohtaamiseen ja johtamiseen

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto tarjoaa jäsenorganisaatioiden työntekijöille maksuttoman koulutuksen, jonka toteuttaa HNMKY. Koulutus on kehitetty asiakastyötä tekevien henkilöiden ammatillisiin kehittymistarpeisiin. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaitoa.

Ilmoittautuminen sulkeutuu 21.1.2022.

Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsentapaamisessa 29.11. tallennettu koulutuksen esittely (Youtube).

Mitä on luvassa?

Osallistujien kulttuurienväliset yhteistyötaidot kehittyvät ja osallistuja saa työkaluja itsereflektioon kulttuurienvälisessä viestinnässä. Koulutus sisältää teoriaa, keskustelua, harjoituksia ja käytännön esimerkkejä. Työpajat fasilitoi kaksi koulutettua kulttuurisen kompetenssin fasilitaattoria. MOK on kulttuurienvälisen osaamisen täydennyskoulutusta.

Koulutuskokonaisuus Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenistölle:

Kaksi koulutusta kulttuurituottajille / taidekasvattajille: 2 työpajaa + 1 itseopiskelumateriaali (videokoulutus)

Kaksi koulutusta johdolle: 2 työpajaa + 1 itseopiskelumateriaali (videokoulutus)

• yhden työpajan kesto vähintään 3h (sisältää 2 X 10 minuutin tauon)
• kieli suomi/englanti
• osallistujamäärä max. 25 henkilöä/työpaja
• koulutusten ajankohta:

Taidekasvattajat: itseopiskelu ennen lähijaksoa, lähijaksot etäyhteydellä 1.2.2022 ja 15.2.2022 klo 9-12

Kulttuurituottajat: itseopiskelu ennen lähijaksoa, lähijaksot paikan päällä Annantalolla Helsingissä 2.2.2022 ja Kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä 16.2.2022 klo 9-12.15 (hybridimahdollisuutta selvitetään).

Annantalon johtaja Pirjetta Mulari pitää Annantalon esittelyn 2.2.2022 klo 9.00-9.15.
Caisan johtaja Cátia Suomalainen Pedrosa pitää Caisan esittelyt 16.2.2022 klo 9.00-9.15.

Lastenkulttuurin johto: itseopiskelu ennakkoon, lähijaksot etäyhteydellä 1.2.2022 ja 15.2.2022 klo 13-16

Sisältö kulttuurituottajat:

▪ Miten kulttuuri vaikuttaa meihin? Yhteiskunnan, arvojen ja kulttuurin suhde, ihmisen havainnointi- ja tulkintaprosessi (itseopiskeluna)
▪ Kulttuurienvälinen vuorovaikutus: kielelliset ja ei-kielelliset viestintäkeinot (1 jakso)
▪ Toiseudesta osallisuuteen: stereotypiat ja yksi tarina (2 jakso)

Sisältö lastenkulttuurin johto:

▪ Miten kulttuuri vaikuttaa meihin? Yhteiskunnan, arvojen ja kulttuurin suhde, ihmisen havainnointi- ja tulkintaprosessi (itseopiskeluna)
▪ Ryhmädynamiikka ja roolit: moninaisen ryhmän dynamiikkaan vaikuttavat tekijät, rooliodotukset (etätyöpaja)
▪ Toiseudesta osallisuuteen: stereotypiat ja yksi tarina (etätyöpaja)

Lisätietoja koulutuksesta:
MOK verkkosivulta https://www.moktraining.org

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.