fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin julkaisuja

Lastenkulttuurin julkaisuja

Lastenkulttuurin parissa julkaisutoiminta on monipuolista ja se linkittyy moniin taiteen ja tutkimuksen aloihin. Tekijöinä on niin tutkijoita, kirjailijoita, taiteilijoita, organisaatioita kuin lapsiakin.

Julkaisuja tuotetaan usein eri hankkeiden osana tutkimuslähtöisesti, tuoden esille eri toimintamalleja ja taiteellista prosessia. Painettujen kirjojen lisäksi julkaisutoimintaa on lisäksi mm. musiikin ja elokuvataiteen parissa. Monet julkaisuista ovat saatavilla suoraan verkosta.


Lastenkulttuurin laatukäsikirja sisältää laadun määritelmiä ja mittareita, jotka auttavat kaikkia lasten- ja nuortenkulttuurikentällä työskenteleviä pohtimaan ja tutkimaan laadun toteutumista lastenkulttuurityössä. Toiminnan laatua tarkastellaan taiteen ja kulttuurin, lapsilähtöisyyden, ammatillisuuden, yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja yhteistyön näkökulmista. Laatukäsikirja on toimitettu uudelleen ja julkaistu marraskuussa 2022.

Lastenkulttuurin käsikirja

Lastenkulttuurin laatukäsikirja sisältää laadun määritelmiä ja mittareita, jotka auttavat kaikkia lasten- ja nuortenkulttuurikentällä työskenteleviä pohtimaan ja tutkimaan laadun toteutumista lastenkulttuurityössä. Toiminnan laatua tarkastellaan taiteen ja kulttuurin, lapsilähtöisyyden, ammatillisuuden, yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja yhteistyön näkökulmista. Laatukäsikirja on toimitettu uudelleen ja julkaistu marraskuussa 2022.

Laatukäsikirja on vapaasti käytettävissä, ja sen tekijöitä voi tiedustella laatutyön kehittämisen konsultoimiseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kautta.

Taidetestaajat

Kristallikruunuja ja samettiverhoja : koulut ja taidetoimijat yhteistyössä Taidetestaajat-hankkeessa
| Tarja Pääjoki / Taideyliopisto | 2021 | ISBN 978-952-353-035-5 | ISBN 978-952-353-025-6 (pdf)

Menisitkö uudelleen? Kasiluokkalaiset taidetta testaamassa | toim. Waronen Aune | 2020 | ISBN 978-952-7047-24-8
Taidetestaajat, opettajan opas | 2020 | ISBN 978-952-7047-26-2

Taidekasvattajan lukuopas perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (pdf)
Tämän oppaan tarkoituksena on tuoda opetussuunnitelmasta esiin muutamia kohtia ja ajatuksia, jotka voivat toimia taidekasvattajan inspiraation lähteenä suunniteltaessa taidevierailukokonaisuuksia kouluryhmille ja toisaalta opettajille heidän miettiessä sitä, miten taidekokemusta voi käsitellä koulussa oikeastaan minkä tahansa oppiaineen ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta.

Toimintamallit ja -menetelmät

Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas (pdf) Opas antaa lastenkulttuurin toimijoille ohjeita ja vinkkejä, kuinka kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön säilymisen voi huomioida ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa kuin kulttuurisessakin mielessä omassa taidekasvatustyössä, esitys- ja harrastustoiminnassa sekä näyttelytoiminnassa.

Opas reaktiiviseen ekokriisitaidetyöskentelyyn (pdf) Sisältö on tuotettu osana Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön Nuori Taide -toimintaa. Menetelmäoppaan tekemiseen osallistuivat Anni Rupponen, Sonja Salomäki, Päivi Venäläinen ja Elina Katara.

Ekokriisin pysäyttämisessä tarvitaan kaikkia tekijöitä ja keinoja! Voidaanko turhautuminen ja huoli ekokriisistä muuttaa toiminnaksi ja vaikuttaviksi teoiksi taiteen voimalla? Millainen on reaktiivinen ekokriisitaideteko? Opas kertoo, miten taiteen keinoja käyttäen voidaan muuttaa ajattelua ja tekoja ekokriisiin liittyen.

Guide book for reactive eco-crisis art practise (pdf) All possible people and means are needed to stop the eco-crisis!

Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää Suomessa asuvien lukutaitoa, lapset ja nuoret edellä. Lukuliike pyrkii laajentamaan lukutaidon käsitettä ja tuomaan esiin monilukutaitoa sekä monikielisyyttä. 

Lukuliike Lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen suuntaviivat | Opetus- ja kulttuuriministeriö | Lukutaitofoorumi | 2018 |
Suuntaviivat (pdf)

Aikamatka elokuvaan – Elokuvan historian oppimateriaali peruskouluille ja lukioille. | Tommi Nevala/Valveen elokuvakoulu | 2015 | ISBN: 978-952-5465-97-6

Meidän dokkari – yhteisöllisen dokumenttielokuvan menetelmä. | Antti Haaranen ja Virve Ahola/ Valveen elokuvakoulu | 2015 | ISBN: 978-952-5465-89-1

Myrsky hatusta – matka taiteilijan maailmaan
| Toim. Outi Korhonen, Kust. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry | 2016 | ISBN: 978-952-68437-2-8

Hetken häive | toim. Setälä Päivi | 2008 | ISBN 973-952-5648-12-6 |

Lastenkulttuurikeskusten tutkimukset

Lapsi kuvan takana. Erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa | Setälä Päivi | 2013 | ISBN 978-952-5818-24-6
Väitöskirjatutkimus lasten valokuvailmaisusta.

Leikkipaikka | toim. Setälä Päivi | 2006 | ISBN 952-5648-02-8 | Tiedustelut lastenkulttuuriverkosto@pori.fi

Taidetta Ympäri ja Ämpäri II
 | toim. Ramstedt-Salonen Mirja | 2004 | ISBN 951-9355-89-8 | Tiedustelut mirja.ramstedt-salonen(at)pori.fi

Polku – Porin kulttuuripoliittinen ohjelma 2002 – 2008 / Lapset ja nuoret | toim. Nummelin Esko ja Setälä Päivi | 2002 | ISBN 951-9355-77-4 | Tiedustelut lastenkulttuuriverkosto(at)pori.fi
Hankkeissa tuotetut tutkimustulokset ja raportit

Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa – Huoltajien taustat ja kokemukset taide- ja kulttuurikasvatukseen osallistumisen määrittäjinä | Mari Martin | 2018 |
Tutkimus (pdf)

SATA – saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus | Elina Helén | 2016 |
SATA-hanke, esiselvitysraportti 2016 (pdf)

Tillgänglig barnkultur | Sanna Huldén ja Luckan r.f | 2016 |
Strömmande kultur (pdf)
Tillgänglig barnkultur -rapport (pdf)
Kansainväliset tutkimukset

World Health Organization (WHO)
What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019)
Lataa tutkimusraportti täältä

Opinnäytetyöt ja Pro gradu -tutkielmat

Ylimääräinen asiakirja vai käytännön työkalu? Kulttuurikasvatussuunnitelmille annettuja merkityksiä kuntien kulttuuritoiminnassa. Eeva Laitinen Maisterintutkielma
Yleinen kasvatustiede ja musiikkitiede Kasvatustieteiden sekä Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimukset laitokset Jyväskylän yliopistoKevät 2022
Pro gradu -tutkielma (pdf)

Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille : Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5×2-taideopetus | Mirka Nokka 2017 Humak |
Opinnäytetyö (pdf)

”Ei tarvitsisi aina olla mitään suurta” : Pohjois-Savon opettajien käsityksiä kulttuurikasvatuksen mahdollisuuksista ja haasteista | Liisa Hämäläinen | 2016 | Humak |
Opinnäytetyö (pdf)

Muut tutkimukset

Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua | Liisa Laitinen | 2017 | Turun AMK, Taikusydän |
Tutkimusjulkaisu (pdf)

Nuorten kokemien elämysten yksilölliset ja yhteisölliset merkitykset | Katariina Löfblom | 2013 |
Väitöskirja (pdf)

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukset | Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusverkosto, opetus- ja kulttuurministeriö sekä Valtion liikuntaneuvosto

Vauvojen värikylpy

Vauvojen värikylpy | toim. Setälä Päivi | 2011 | ISBN 978-952-5648-28-7
Babyfärgbad | redaktör Setälä Päivi | 2015 | ISBN 978-952-5648-58-4
The Experiential Colour Workshop for Babies | edit Setälä Päivi | 2015 | ISBN 978-952-5648-59-1

Oheismateriaalit opetustyön tueksi

Seikkailuopas elokuvakerhoille | Minea Taivalaho ja Jukka Marjusaari | Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun lastenkulttuurikeskus, Valveen elokuvakoulu, Koulujen elokuvaviikko| 2020

Children of Wartime – opettajan oheismateriaali Rautjärven kunta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tarton yliopisto: From War History To Modern Education -hanke

Draaman kaarella – opettajan oheismateriaali | Riku Laakkonen sekä kulttuurikasvatusyksikkö TAITE | 2011 |

Educational material for music and dance | Nordic Sounds project

Etsimessä ammatti – opettajan oheismateriaali | Jani Ikonen sekä kulttuurikasvatusyksikkö TAITE | 2011 |

Käynti kulttuurihistoriallisessa museossa – opettajan oheismateriaali Tiina Piispanen ja Janina Ahlfors, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE | 2011 |

Lavakarismaa! – opettajan oheismateriaali | Kaisa Hietaniemi ja Katja Ranta-Penttilä sekä kulttuurikasvatusyksikkö TAITE | 2013 |

Maan povesta – opettajan oheismateriaali Marja-Leena Seilo ja Miisu Toukomaa sekä kulttuurikasvatusyksikkö TAITE | 2011 |

Pääosassa – opettajan oheismateriaali | Marjo Hämäläinen sekä kulttuurikasvatusyksikkö TAITE | 2009

Rytmireilaaja – opettajan oheismateriaali | Niko Ronimus sekä kulttuurikasvatusyksikkö TAITE | 2013 |

Sanan siivellä – opettajan oheismateriaali | Anna Isoaro ja Henna Laininen sekä kulttuurikasvatusyksikkö TAITE | 2013 |

Lastenkulttuurin tutkimuksia ja julkaisuja tuottavia organisaatioita

Lapsuudentutkimuksen seura ry.
http://www.lapsuudentutkimus.fi/
Lapsuudentutkimuksen seura kerää lapsuudentutkimuksen tutkijoita ympäri Suomea.

Nuorisotutkimusseura ry
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/
Nuorisotutkimusseura edistää monitieteistä nuorisotutkimusta sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimus-verkoston kautta. Julkaisusarjasta löytyy ajankohtaisia nuoruutta koskevia väitöskirjoja, monografioita, artikkelikokoelmia ja tutkimusraportteja.

Taidepedagogit lastenkulttuurin kehittäjinä varhaiskasvatuksen arjessa
https://taikava.wordpress.com/
Vantaan Taikava -hanke on ajankohtainen seurantatutkimus taidekasvatustoiminnan vaikuttavuudesta.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore
http://www.cupore.fi/julkaisut.php
Cupore tuottaa tutkimustietoa, joka usein sivuaa myös lasten- ja nuortenkulttuuria.

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitos
https://www.thl.fi/fi/julkaisut
THL tuottaa vuosittain huomattavan määrän hyvinvointiin liittyviä julkaisuja. THL:n Lastenkulttuurijulkaisuja:
Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa (2009)
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Taiteen edistämiskeskus
http://www.taike.fi
Taiteen edistämiskeskus tuottaa julkaisuja ja tilastotietoa taiteesta ja kulttuurista.

Lastenkirjainstituutti
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/julkaisut/
Lastenkirjainstituutin julkaisusarjan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuntemusta, opetusta ja tutkimusta.

BIN Norden- pohjoismainen lastenkulttuurintutkijaverkosto
http://bin-norden.org/
BIN Norden on lastenkultturintutkijaverkosto, joka tekee laaja-alaista lastenkulttuuritutkimusta mm. lapsuuden kulttuurihistoriasta,

Lapset kertovat ja toimivat ry
http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat
LKT:n tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten tuottama tieto, kulttuuri ja toimintatavat sekä lasten ja aikuisten yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.