fbpx Hyppää sisältöön

Lapsen oikeuksien viikolla kouluissa harjoitellaan osallisuutta

Toiminnallista Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään ensimmäistä kertaa kouluissa ympäri Suomen 19.–23.11. Viikon tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista oppilaiden ja koulun henkilökunnan keskuudessa. Mukana viikolla on yli 300 suomen- ja ruotsinkielistä koulua. Viikon teema on osallisuus.

Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta oppilaiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. Viikko järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja se on suunnattu pääasiassa alakouluikäisille.

Lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä, saada ne huomioiduksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusperiaatteista. Lapsen oikeuksien sopimuksella on tänä päivänä vahva asema myös opetussuunnitelman perusteissa, jotka painottavat opetuksen järjestäjän velvollisuutta edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta.

Kouluille tarjotaan Lapsen oikeuksien viikolla valmiita oppimateriaaleja, tehtäviä sekä vinkkejä, joiden avulla osallisuutta on mahdollista harjoitella ja edistää. Lapsia ja opettajia kannustetaan suunnittelemaan viikkoa yhdessä lasten kanssa ja tekemään viikosta omannäköisensä. Kaikki viikon materiaalit on julkaistu myös ruotsiksi.

Lasten näkemysten huomioiminen kannattaa

Lasten näkemysten huomioimisella on tärkeitä seurauksia. Koulun ilmapiiri paranee, kun päätökset on tehty lasten kanssa yhteistyössä ja oppilaat myös viihtyvät koulussa paremmin. Lapsilla on myös asioihin uusia ja raikkaita näkökulmia, joiden huomioiminen kannattaa.

Kaikki lapset eivät vielä kuitenkaan koe pystyvänsä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin koulussa. Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 2017 teettämän kyselyn perusteella vain 38 prosenttia 10–17-vuotaista vastaajista oli sitä mieltä, että lapset voivat koulussa vaikuttaa riittävästi omiin asioihinsa. Kyselyyn vastasi 4 588 vastaajaa suomen- ja ruotsinkielisistä ala- ja yläkouluista eri puolilla Suomea.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi vain 32 prosenttia pojista kokee, että opettaja on usein kiinnostunut mitä oppilaille kuuluu.

Oululaisen Pateniemen koulun viidennen luokan opettaja Susanna Wåghals-Päätalo uskoo, että opettajat pyrkivät huomiomaan kaikki oppilaat. Haastavan tilanteesta voi tehdä luokkien isot ryhmäkoot sekä oppilaiden persoonallisuuserot.
–  Puheliaimpien ja aktiivisimpien lasten osallisuus toteutuu usein automaattisesti. He saavat äänensä kuuluville. Arempien ja hiljaisempien lasten näkemysten kuulemiseen ja mukaan ottamiseen täytyy sen sijaan kiinnittää enemmän huomioita.

Wåghlas-Päätalo on huomannut esimerkiksi kirjoittamisen olevan hyvä keino.

– Kun lapsi saa kirjoittaa oman mielipiteensä rauhassa lapulle, uskaltaa hän esittää sen helpommin kuin jos se pitäisi kertoa ääneen kaikille.

Wåghals-Päätalon mielestä opettajien pitäisi uskaltaa kokeilla lasten mukaan ottamista päätöksentekoon luokan asioissa enemmän. Silläkin riskillä, että joskus menee pieleen.

– Pitää vaan luottaa siihen, että kyllä lapsissa se viisaus kytee. Ja virheiden kautta he oppivat lisää.

Viikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöistä, lapsiasiavaltuutetun toimistosta ja seurakuntien sekä valtion toimijoista koostuva Lapsen oikeuksien viestintäverkosto.  Lapsen oikeuksien viikon suunnitteluun on osallistunut joukko opettajia ja lapsia eri puolilta Suomea. Ensi vuonna viikkoa laajennetaan muille kouluasteille sekä varhaiskasvatuksen piiriin.

www.lapsenoikeuksienviikko.fi
www.lapsenoikeudet.fi

Kaikki mukana olevat koulut löytyvät Lapsen oikeuksien viikon karttasovelluksesta.

Facebook: Lapsen oikeudet – Barnkonventionen
Twitter: @LapsenOikeudet
#lapsenoikeuksienviikko

Lisätietoja:

Viestinnän asiantuntija
Lastensuojelun Keskusliitto
Hanna-Mari Järvinen
puh. 044 329 0029
hanna-mari.jarvinen@lskl.fi

Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkoston tavoitteena on lapsen oikeuksien edistäminen sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuuden edistäminen. Verkostoon kuuluvat lapsiasiavaltuutetun toimisto, Suomen UNICEF ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Pelastakaa Lapset, World Vision, Väestöliitto, Nuori kirkko ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Yhden Vanhemman Perheiden liitto, Plan International Suomi, Parasta Lapsille, Pienperheyhdistys, opetushallitus, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Marttaliitto ry, Lastenneurologian hoitajat ry, SOS-Lapsikylä, Vanhempainliitto, Suomen Nuorisoseurat ry, Kehitysvammaisten tukiliitto ja Lastenliitto. Verkostoa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.