fbpx Hyppää sisältöön

Lasten taideharrastusten yhdenvertaisuus ja laatu varmistetaan kunnan valinnoilla

Kulttuuritoiminnan merkitys lapsen hyvinvoinnille on laajasti tunnustettu asia, ja tutkimusten mukaan lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuriharrastuksiin tulisi lisätä. Lapsilla ja nuorilla on oikeus laadukkaaseen taiteeseen ja kulttuuriin niin tekijänä kuin kokijana lähtökohdista riippumatta.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton vuoden 2021 kuntavaalikampanja on nimeltään ”Pomppulinna ei riitä!”. Kampanjassa on neljä teesiä, jotka toteutuessaan edistävät hyvää lasten- ja nuortenkulttuuria. Alla lyhyesti esiteltynä teesit sekä ne toimenpiteet, joita kunnalta vaaditaan lasten- ja nuortenkulttuurin tilan parantamiseksi. 

1. Pomppulinna ei riitä!

– Lastenkulttuurin on oltava laadukasta ja taiteellisesti korkeatasoista

 • riittävä rahoitus ja resurssit
 • lastenkulttuuri kirjataan kunnan kulttuuristrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan
 • lapsilta ja nuorilta ei peritä pääsymaksua kulttuuripalveluista
 • lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan edistämisen avustukset ja kohtuuhintaiset toimitilat alan ammattilaisille

2. Kysy minulta!

– Lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevassa päätöksenteossa

 • kunnassa otetaan käyttöön UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli
 • lapsia ja nuoria kuullaan osana kunnan päätöksentekoa ja heidät otetaan mukaan kaupunkisuunnitteluun
 • lapsia ja nuoria tuetaan oman näkemyksen muodostamisessa

3. Anna mun valita

–Lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus harrastaa monipuolisesti

 • kunta tarjoaa harrastuksia myös taiteen ja kulttuurin saralta
 • yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta huolehditaan, ja kunta tukee saavutettava taideharrastus -merkin saaneita tahoja
 • kunta tarjoaa tiloja ja välineitä omatoimisiin harrastuskokeiluihin ja mieluisan harrastuksen jatkamiseen

4. Peruskoulu ilman museokäyntiä?

–Kulttuurikasvatussuunnitelma joka kuntaan

 • kuntaan laaditaan opetuksen ja kulttuuritoimen yhteistyössä tekemä, opettajia velvoittava kulttuurikasvatussuunnitelma, jota toteutetaan osana koulujen opetussuunnitelmaa
 • kunta vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, taiteen perusopetuksen ja sivistystoimen toimivasta yhteistyöstä, myös taloudellisesti
 • taide- ja kulttuuritoimintaa lisätään kunnan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, ja kunta tarjoaa opettajilleen taide- ja kulttuurialan täydennyskoulutusta.

Kuntavaaleissa 2021 on valittava päättäjiä, jotka huolehtivat lasten ja nuorten eduista ja tasa-arvoisista ja saavutettavista kulttuuripalveluista koko vaalikauden ajan, talouden paineista huolimatta. Satsaamalla lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriharrastuksiin nyt, kunta varmistaa, ettei se joudu myöhemmin maksamaan kovempaa hintaa korjaavina toimenpiteinä. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on se pohja, jolle kunnan tulevaisuus rakentuu.

Lisätiedot:
Koordinaattori, Lastenkulttuurikeskusten liitto, Ninni Pehkonen: ninni.pehkonen@lastenkulttuuri.fi
Viestintäkoordinaattori, Lastenkulttuurikeskusten liitto, Hanna Nordström: hanna.nordstrom@lastenkulttuuri.fi

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.