fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuuri osaksi valtakunnallista koronakriisin jälkihoitoa – vetoomus saavutettavan lastenkulttuurin puolesta

Lastenkulttuuri osaksi valtakunnallista koronakriisin jälkihoitoa – vetoomus saavutettavan lastenkulttuurin puolesta

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on avannut vetoomuksen saavutettavan, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen lastenkulttuurin puolesta. 

Vetoomus on auki 13.6. asti, jonka jälkeen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto luovuttaa vetoomuksen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle sekä kunnille.

Jotta lasten ja nuorten oikeus taiteeseen ja kulttuuriin toteutuu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti maassamme, vetoamme päättäjiä edistämään seuraavia tavoitteita:

  1. Jokaiseen kuntaan laaditaan opetuksen ja kulttuuritoimen yhteistyössä tekemä, opettajia velvoittava kulttuurikasvatussuunnitelma, jota toteutetaan osana koulujen opetussuunnitelmaa.
  2. Harrastamisen Suomen mallissa, lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus valita itselle mieluinen ja
    laadukkaasti tuotettu harrastus myös taiteen ja kulttuurin saralta. 
  3. Saavutettavuus huomioidaan harrastamisessa paremmin, jotta lapset ja nuoret voivat harrastaa taidetta ja kulttuuria riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta. 
  4. Jokainen kunta turvaa laadukkaan lastenkulttuurin riittävän rahoituksen budjetissaan ja
    varmistaa taide- ja kulttuuritoimijoiden resurssit toteuttaa ja kehittää lapsiperheille ja nuorille suunnattuja kohtuuhintaisia palveluja ja tapahtumia. Lastenkulttuuri kirjataan kulttuuristrategiaan.
  5. Kunnassa otetaan käyttöön UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen lapsivaikutusten arviointi ja lasten ja nuorten kuuleminen otetaan osaksi kunnan päätöksentekoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on todennut, että pandemia lisää sukupolvien välistä eriarvoisuutta entisestään, sillä sen vaikutukset heijastuvat erityisen vahvasti nuoriin sukupolviin. Työryhmän mukaan kriisin jälkihoidossa on huomioitava erityisesti lapset ja nuoret ja koko yhteiskunnan tasolla on vahvistettava heidän uskoaan tulevaisuuteen sekä turvallisuuden ja osallisuuden kokemuksia.

Taiteen ja kulttuurin avulla lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi – ilman kilpailua tai arvostelua. Myös empatia- ja tunnetaidot kasvavat. “Kulttuuri ja taide auttavat kuulluksi ja nähdyksi tulemisessa sekä lisäävät osallisuuden kokemusta. Taiteen tekeminen ja kokeminen on myös yhteyden luomista toisiin ihmisiin ja itseen,” kertoo liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta.

Tasa-arvoinen ja saavutettava lastenkulttuuri ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja lieventää yksinäisyyden kokemusta. Moninaisuuden tunnistaminen lapsissa, nuorissa ja itsessä on ensimmäinen askel kohti lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisempaa lastenkulttuurikenttää. “Saavutettavuus pitää saada osaksi olemassa olevia rakenteita, sinne missä palveluja jo tarjotaan ja suunnitellaan. Pyydämme teitä allekirjoittamaan vetoomuksen, sillä nyt on juuri aika toimia lasten ja nuorten hyväksi.”, painottaa Aleksi Valta.

Ota yhteyttä:
Koordinaattori, Lastenkulttuurikeskusten liitto,  Ninni Pehkonen: ninni.pehkonen@lastenkulttuuri.fi
Viestintäkoordinaattori, Lastenkulttuurikeskusten liitto, Hanna Nordström: hanna.nordstrom@lastenkulttuuri.fi

Lisätietoa:
Vetoomus lasten ja nuorten kulttuurillisten oikeuksien toteutumisesta: https://lastenkulttuuri.fi/vetoomus/ 
Saavutettava taideharratus: https://lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuuri/saavutettava-taideharrastus/

Valokuva: Teemu Keskinen Kuvausaihe: Lastenkulttuurikeskus Rullan Metsänpeikko-näyttely

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.