fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuuri on hyvinvoinnin merkittävä ja merkityksellinen edistäjä

Lastenkulttuuri on hyvinvoinnin merkittävä ja merkityksellinen edistäjä

Taide ja kulttuuri ovat kaikkien lasten ja nuorten oikeus. Laadukas ja saavutettava lastenkulttuuri ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja lieventää yksinäisyyden tunteita. Lapsille ja nuorille on tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä tuntea itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi. Itseilmaisu taiteen eri keinoin on merkityksellistä osallisuutta jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Lastenkulttuuri edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla turvallisia kokemisen ja tekemisen ympäristöjä. Niissä voi kohdata ravistelevia yllätyksiä, syventyä ja samaistua toisten näkökulmiin, huomata eroja ja löytää myös omia vahvuuksia. Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen voi olla vaikeaa lapselle tai nuorelle. Taidetoiminnan kautta avautuu moniaistisia keinoja näiden huomaamiseen ja tutkimiseen. Taidetoiminnalla on todettu myös olevan esimerkiksi lukutaitoa, matemaattisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä, ryhmätyötaitoja sekä tunteiden hallintaa kehittäviä vaikutuksia. Lastenkulttuuri on hyvinvoinnin merkittävä ja merkityksellinen edistäjä.

Saavutettavan taideharrastamisen edistäminen on lastenkulttuurin toimijoille keskeistä. Osallistumisen ja harrastamisen tulee olla mahdollisimman helppoa riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta. Moninaisuuden tunnistaminen lapsissa, nuorissa ja itsessä on ensimmäinen askel kohti lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisempaa lastenkulttuurikenttää. Saavutettavuus pitää saada osaksi olemassa olevia rakenteita, sinne missä palveluja jo tarjotaan ja suunnitellaan. Viestiminen perheiden suuntaan vaatii edelleen työtä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskusten avoin perheille suunnattu lastenkulttuurityö, varhaiskasvatuksen ja koulun parissa tapahtuva toiminta sekä erilaiset projektit, työpajat ja näyttelyt kohtaavat lapsia ja nuoria moninaisissa ympäristöissä mahdollisimman saavutettavasti.

Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa lasten ja nuorten kasvua, osaamista ja yhteisöllisyyden kokemista. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää mm. sitä, että jokaisessa kunnassa on käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma ja Taidetestaajat-toiminta tukee vakiintuneesti ja yhdenvertaisesti kulttuurikasvatusta Suomessa. Jokainen lapsi ja nuori saa halutessaan harrastaa mieleistään, laadukkaasti ohjattua taide- ja kulttuuriharrastusta.


Artikkelin kuva: Teemu Keskinen.
Kuvauskohde: Lastenkulttuurikeskus Rullan Metsänpeitto-näyttely.


Kuinka Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää lasten ja nuorten oikeutta kulttuuriin?

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.