fbpx Hyppää sisältöön

Utelias luokka -toiminta innostaa oppijaa

TULOKSIA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN UTELIAS LUOKKA -PILOTISTA

Tutkimuksen tuloksia PDF:nä

Utelias luokka -toiminnan tavoitteena on vahvistaa oppilaan luovuutta ja kriittistä ajattelua: auttaa heitä näkemään asioita uudesta perspektiivistä, ymmärtämään oman ja toisten näkökulmien rajallisuus sekä muuttamaan ideat innovaatioiksi kyselemällä, mielikuvitusta käyttämällä, tekemällä ja pohdiskelemalla. Toiminta perustuu taidekasvattajan ja opettajan kumppanuudelle. Opettajan ja taidekasvattajan apuna ovat OECD:n 11 maan yhteistyöhankkeessa kehittämät työkalut ja tuntiesimerkit.

Utelias luokka -toimintamallia on kokeiltu lukuvuonna 2018–2019 maamme 41 koulussa2, joissa toimintaan osallistui 1 700 oppilasta. Luokissa taide- tai kulttuurialan sisältöjä yhdistettiin opettajan valitseman oppiaineen ja opetussuunnitelman tavoitteisiin. Mukana oli usean eri taiteen ja kulttuurin alan taidekasvattajia. Utelias luokka -tunteja oli vähintään kaksi viikkotuntia. Lisäksi Utelias luokka -aiheita voitiin sisällyttää harrastustunteihin koulupäivän yhteydessä. Taidekasvattajille ja opettajille järjestettiin kaksi päiväinen Utelias luokka -koulutus elokuussa 2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Utelias luokka -pilottiin kuului tutkimusosio, jossa hyödynnettiin OECD:n kyselylomakkeita. Tutkimuksesta vastasivat Niilo Mäki Instituutti (Juha-Matti Latvala, Sami Määttä ja Annastiina Kettunen) sekä Helsingin ja Turun yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen tutkijat (Silja Martikainen, Katri Saarikivi, Mari Falcon ja Vesa Putkinen) Skope ry:n kautta. Hankkeessa toteutettua aivotutkimusta tuki Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkosto. Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa tavoista tukea lasten ja nuorten kriittisen ajattelun, luovuuden ja empatiataitojen kehittymistä, kartoittaa empatian aivomekanismien kehittymistä hankkeeseen osallistuvilla lapsilla sekä saada vahvistusta taidekasvattajien ja opettajien yhteistyöhön perustuvan pedagogiikan sovellettavuudesta opetuksessa ja tunnetaitojen tukemisessa.

Onnistunut Utelias luokka -projekti: 

1. Luo oppilaalle halun oppia
2. On haastava
3. Kehittää selvää teknistä osaamista yhdellä tai useammalla osa-alueella
4. Sisältää ajatuksen jonkin lopputuloksen kehittämisestä
5. Osallistaa oppilaat tuotteen/ratkaisun/ ongelman yhteisöllisen suunnittelun kautta
6. Liittyy ongelmiin, joita voidaan lähestyä useista lähtökohdista
7. Jättää tilaa odottamattomalle
8. Mahdollistaa lopputuloksen pohdiskelun sekä palautteen antamisen ja saamisen

Kuva: Minna-Mari Paija

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Iina Berden, iina.berden@minedu.fi, p. 02953 30069

Ylitarkastaja Hanna Koskimies, hanna.koskimies@minedu.fi, p. 02953 3004

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.