fbpx Hyppää sisältöön

Harrastamisen Suomen malli starttaa harrastusviikolla

Lasten ja nuorten harrastamista edistävä Suomen malli käynnistyy 2.-6. marraskuuta valtakunnallisella harrastusviikolla, joka järjestetään pääosin virtuaalisesti. Viikon aikana koululaiset voivat tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin harrastusviikko.fi -sivuston avulla joko opettajan johdolla tai itsenäisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu harrastamisen Suomen mallia, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen mallin käynnistämisessä avainasemassa on lasten ja nuorten kuuleminen esimerkiksi hyödyntämällä opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyä. Tärkeintä on, että harrastustoiveita selvitetään koulukohtaisesti. Näin lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan juuri heitä kiinnostavia harrastuksia. 

Mukana mallin toteutuksessa ovat kaikki harrastukset. Harrastusten järjestäjinä voivat toimia niin lastenkulttuurikeskukset, kulttuuritoimijat, urheiluseurat, nuorisojärjestöt, kunnat kuin muutkin harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä.

Kulttuuri- ja taideharrastaminen mukaan malliin

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto jäsenkeskuksineen on ensimmäistä kertaa mukana valtakunnallisella harrastusviikolla. Liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta painottaa sitä, että lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus harrastaa taidetta ja kulttuuria asuinpaikasta, omista kiinnostuksen kohteista tai vanhempien tulotasosta riippumatta.

“Taideharrastukset kehittävät lasten ja nuorten taitoja, älykkyyttä, itsetuntoa, hahmottamis- ja oppimiskykyä monipuolisesti. Siksi on tärkeää, että harrastamisen Suomen mallissa tulee kaikissa kunnissa lapsilla ja nuorilla olla oikeus valita harrastus myös taiteen ja kulttuurin saralta,” kertoo Valta.

Lastenkulttuurin muodot ja sisältöjen toteuttamisen tavat ovat monipuolistuneet digitalisoitumisen myötä. Esimerkiksi lastenkulttuurikeskusten luoma harrastakotona.fi -sivusto tarjoaa lapsille ja nuorille ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta.

Kunnille avustusta pilottitoimintaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Kunnille aukeaa opetus- ja kulttuuriministeriöön valtionavustushaku 3.11.-2.12.2020. Avustus kohdistuu pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin.

Pilottitukea jaetaan alkuvaiheessa 10 miljoonaa euroa ja se kohdistuu kevään 2021 harrastustoimintaan. Tavoitteena on turvata harrastamisen Suomen mallin jatkuvuus pysyvän rahoituksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön jakamana tukena jatkossakin.

Miten lastenkulttuurin toimijat pääsevät mukaan?

Harrastamisen Suomen malli luo mahdollisuuksia lastenkulttuurin toimijoille  koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Osana mallia kunnat hankkivat kaikille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna eri toimijoilta. Toiminta on suunnattu perusopetuksessa (1.-9. luokilla) oleville lapsille ja nuorille. Alan toimijoiden kannattaa ottaa jo nyt yhteyttä oman kuntansa opetuksen järjestäjiin ja ilmaista kiinnostuksensa harrastustoiminnan järjestämisestä. Aiempien OKM:n koululaiskyselyjen mukaan kulttuuri- ja taideharrastuksille on kysyntää, nyt on varmistettava että sitä on tarjolla.

Lisätietoja

https://minedu.fi/suomen-malli

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Johtaja Tiina Kivisaari, p. 0295 330 178

Johtaja Henni Axelin, p. 0295 330 205

Koulussa harrastamisen verkosto

Aleksi Valta, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry; aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi  040 820 5425

Jaana Laurila, Suomen Olympiakomitea jaana.laurila@olympiakomitea.fi p. 040 124 5666

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.