fbpx Hyppää sisältöön

Kannanotto lastenkulttuurin leikkauksista

Lastenkulttuurin rahoitusta ollaan alentamassa ensi vuonna 15 prosentilla, kun kulttuurin ja taiteen rahoitusta pienennetään kokonaisuudessaan 18,4 miljoonaa. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto teki kannanoton opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelemiin leikkauksiin. Alla oleva kirje lähti kansanedustajille ja heidän avustajilleen 14.10.2021.

Arvoisa kansanedustaja,

Me Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton edustajat haluamme esittää ilomme siitä, että pääministeri Antti Rinteen, sittemmin Sanna Marinin, hallitusohjelmassa lastenkulttuurille osoitettiin lisäresurssia (Kulttuuri-, liikunta ja nuorisoasiat 3.7.1.).

Lastenkulttuurikeskusten valtionavun piiriin on usean vuoden ajan tullut uusia toimijoita resurssin pysyessä samana. Eli kaikkien toimijoiden resurssit ovat pienentyneet. Pienet määrärahat ovat tarkoittaneet mittavia sopeuttamistoimia lapsille ja nuorille suunnatuissa taide- ja kulttuuripalveluissa, kuten avoimessa perhetoiminnassa, varhaiskasvatuksen ja koulupäivän aikana tapahtuvassa toiminnassa sekä erilaisissa tapahtumissa, työpajoissa ja näyttelyissä. Syrjäseuduilla tilanne on erityisen tukala.

Hallitusohjelmassa luvatun lisäresurssin avulla luulimme pystyvämme kehittämään lastenkulttuurikeskusten perustyötä ja keskuksia edustavan liiton toimintaa pitkäjänteisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelemat leikkaukset lastenkulttuuriin tuntuvat erityisen pahalta, koska ne kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. 15 % :n leikkaus lastenkulttuurille tarkoittaa 285 000 käyntiä vähemmän jäsenistömme toiminnassa.

Tässä vielä kiteytettynä oleellisimmat syyt, miksi säästötoimet tulisi perua:

  • Hallitusohjelmassa on erikseen luvattu lastenkulttuurille lisäresurssia.
  • Koronan jälkihoidossa hallitus on luvannut pitää huolta lapsista ja nuorista.
  • Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille lapsille. Ne ovat kaikkien lasten oikeus jopa enemmän kuin aikuisten oikeus, sillä taide ja kulttuuri on kirjattu lapsen oikeuksien sopimukseen ja olemme sen yhteiskuntana allekirjoittaneet.
  • Tämä suunniteltu 15 %:n leikkaus lastenkulttuurista iskee pahimmin juuri niihin lapsiin, jotka ovat muita haavoittuvammassa asemassa ja joiden kulttuuriset oikeudet ovat muita heikommat. Lastenkulttuurin määräraha kun on tarkoitettu toimintaan, joka on mahdollisimman saavutettavaa ja yhdenvertaista ja tarkoitettu ihan kaikille lapsille, ei vain etuoikeutetuille ja  lahjakkaille.
  • Valtion tuki on suorassa yhteydessä kuntien rahoitukseen: mikäli valtion avustus pienenee, myös kunnan rahoitus pienenee.

Lastenkulttuurin määrärahat ovat aivan liian pienet jo entuudestaan. Lastenkulttuurin kautta vahvistuva kulttuurinen osallisuus on investointi lasten kykyyn toimia aktiivisina, vuorovaikutustaitoisina, empatiakykyisinä ja tasavertaisina kansalaisina yhteiskunnassa läpi elämän.

Koronan jälkihoidossa hallituksen tulisi satsata laadukkaaseen lastenkulttuuriin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska lasten ja nuorten tulevaisuus tehdään nyt.

Lisätietoja:

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry
Toiminnanjohtaja Aleksi Valta, aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi
Puheenjohtaja Tiina Susiluoto, tiina.susiluoto@hel.fi                                                                                                               

Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto on 33 lastenkulttuurikeskuksen keskusjärjestö, jonka toiminnan painopisteet ovat lastenkulttuuritoiminnan kehittämisessä ja verkoston koordinoinnissa. Liitto vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Tavoitteena on tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen kaikkialle maahan. Toimintamme arvot ovat laatu – lapsilähtöisyys – taide – tasa-arvo. Liiton toimipiste sijaitsee Tampereella.

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.