fbpx Hyppää sisältöön

Kuka välittäisi lastenkulttuurista?

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat asioita, jotka puhuttavat. Ja hyvä niin, sillä ilman keskustelua asiat eivät muutu. Mikään määrä tasa-arvoa ei kuitenkaan riitä, jos lapsi tai nuori jää ilman harrastuksia ja taidekokemuksia pelkästään sen vuoksi, että hänen asuinkunnassaan sellaisia ei ole tarjolla. Lapset ja nuoret ovat hyvin eriarvoisessa asemassa jo siinä kohtaa, kun mahdollisuus harrastuksiin kaatuu saavutettavuuteen tai muuhun lapsesta riippumattomaan asiaan. Kulttuuritoiminnan merkitys lapsen hyvinvoinnille on laajasti tunnustettu asia, ja tutkimusten mukaan lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuriharrastuksiin tulisi lisätä.

Satsaamalla lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriharrastuksiin nyt, kunta varmistaa, ettei se joudu myöhemmin maksamaan kovempaa hintaa korjaavina toimenpiteinä. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on se pohja, jolle kunnan tulevaisuus rakentuu. Perheen etu on lapsen etu, joten kaikenlaisten perheiden huomioiminen ja tukeminen on lapsen edun ja oikeuksien mukaista.

Mitä sitten on lasten- ja nuortenkulttuuri? Lastenkulttuuri on lapsille ja nuorille suunnattua taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta, taiteen ja kulttuuriperinnön tarjontaa sekä lasten ja nuorten itsensä tuottamaa taidetta ja kulttuuria. Lastenkulttuuriin sisältyy kaikki taiteen ja kulttuurin kokemisesta aina uusien tietojen ja taitojen oppimiseen. Lasten ja perheiden kulttuuripalveluille on kasvava tarve ja kysyntä. Lapsuus ei ole vain välivaihe kohti aikuisuutta, vaan se on täysipainoinen elämänjakso siinä missä aikuisuuskin.  Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus laadukkaaseen taiteeseen ja kulttuuriin, mutta silti tarjontaa ja mahdollisuuksia ei ole tarjolla tasapuolisesti kaikille. 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja sen 33 jäsenorganisaatiota tuovat saavutettavaa taidekasvatusta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen sekä lisäävät lasten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Liitto ja jäsenorganisaatiot toimivat sen puolesta, että Suomessa kaikille lapsille ja nuorille olisi tarjolla laadukasta, kohtuuhintaista ja itselle mieluista taide- ja kulttuuritoimintaa sekä mahdollisuuksia myös kokeilla erilaisia taide- ja kulttuuriharrastuksia. Suomen lastenkulttuurikeskukset tekevät yhteistyötä valtakunnallisesti kierrättäen näyttelyitä ja taidetyöpajoja, tekemällä esitys- ja menetelmävaihtoa sekä tuottamalla yhteishankkeita. Keskukset toimivat alueillaan läheisessä yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen, kuten neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, tarjotakseen mahdollisimman monelle hyviä taiteen ja kulttuurin kokemuksia. 

Lastenkulttuurin edistäminen on myös yksi opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnan painopisteitä. Toiminnallaan ministeriö toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen ja perustuslakiin kirjattua lapsen oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Ministeriön tavoitteena on, että taide ja kulttuuri olisivat pysyvä osa lasten ja nuorten elämää. Yksi esimerkki tästä on harrastamisen Suomen malli, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kaikissa Suomen kunnissa. Mallia on pilotoitu useassa kunnassa, joista esimerkkeinä Seinäjoki ja Hämeenlinna. Molemmissa kunnissa piloteissa on ollut mukana seudun lastenkulttuurikeskukset. 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto lähestyy vuoden 2021 kuntavaaliehdokkaita huomiolla, että lasten taideharrastusten yhdenvertaisuus ja laatu varmistetaan kunnan valinnoilla. Kuntavaaleissa on valittava ehdokkaita, jotka huolehtivat lasten ja nuorten eduista ja tasa-arvoisista ja saavutettavista kulttuuripalveluista koko vaalikauden ajan, talouden paineista huolimatta. Liiton pääviestinä vuoden 2021 kuntavaaliohjelmassa on: ”Kunnan on mahdollistettava lapsille ja nuorille oikeus kulttuuriin ja taiteeseen”. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi liitto on laatinut teesejä sekä konkreettisia ohjeita siitä, mitä tavoitteiden toteutumisen eteen voi tehdä: 

 1. Pomppulinna ei riitä!
  – Lastenkulttuurin on oltava laadukasta ja taiteellisesti korkeatasoista
 • riittävä rahoitus ja resurssit
 • lastenkulttuuri kirjataan kunnan kulttuuristrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan
 • lapsilta ja nuorilta ei peritä pääsymaksua kulttuuripalveluista
 • lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan edistämisen avustukset ja kohtuuhintaiset toimitilat alan ammattilaisille
 1. Kysy minulta!
  – Lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevassa päätöksenteossa
 • kunnassa otetaan käyttöön UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli
 • lapsia ja nuoria kuullaan osana kunnan päätöksentekoa ja heidät otetaan mukaan kaupunkisuunnitteluun
 • lapsia ja nuoria tuetaan oman näkemyksen muodostamisessa 
 1. Anna mun valita
  – Lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus harrastaa monipuolisesti
 • kunta tarjoaa harrastuksia myös taiteen ja kulttuurin saralta
 • yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta huolehditaan, ja kunta tukee saavutettava taideharrastus -merkin omaavia tahoja
 • kunta tarjoaa tiloja ja välineitä omatoimisiin harrastuskokeiluihin ja mieluisan harrastuksen jatkamiseen
 1. Peruskoulu ilman museokäyntiä?
  – Kulttuurikasvatussuunnitelma joka kuntaan
 • kuntaan laaditaan opetuksen ja kulttuuritoimen yhteistyössä tekemä, opettajia velvoittava kulttuurikasvatussuunnitelma, jota toteutetaan osana koulujen opetussuunnitelmaa
 • kunta vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, taiteen perusopetuksen ja sivistystoimen toimivasta yhteistyöstä, myös taloudellisesti
 • taide- ja kulttuuritoimintaa lisätään kunnan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, ja kunta tarjoaa opettajilleen taide- ja kulttuurialan täydennyskoulutusta.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Pomppulinna ei riitä -kampanja on täysin poliittisesti sitoutumaton. Liitto on sitoutunut toteuttamaan lapsen etua sekä tarjoamaan tietoa ja näkemyksiä kaikkien puolueiden edustajille. Lastenkulttuurin kuntavaalikampanjan materiaalit ja kuvat ovat vapaasti käytettävissä kampanjoinnissa sekä kansalaisvaikuttamisessa. Materiaaleja voi jakaa somessa, blogeissa, vaalikampanjassa, verkkosivuilla tai uutisjutuissa. Olethan mukana tekemässä hyvää ja jaat lastenkulttuurin sanomaa eteenpäin, jotta kaikkien lapsuus olisi tasavertaista ainakin kulttuurin saralla! 

Eveliina Lepistö
Korkeakouluharjoittelija
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Lisätietoja:

https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019

https://lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuuri/lastenkulttuurin_edistaminen/lastenkulttuurin-teesit-kuntavaaleissa/

https://minedu.fi/suomen-malli

https://www.louhimo.com/projektit-2/

https://www.hameenlinna.fi/kulttuuri-ja-liikunta/lastenkulttuuri/harrastus-ihan-lahella

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.