fbpx Hyppää sisältöön

Kulttuurikasvatussuunnitelma -hanke parantamaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta

Kulttuurikasvatussuunnitelma -hanke parantamaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolla on alkanut uusi kulttuurikasvatussuunnitelmiin kohdistuva hanke, jonka tavoitteena on parantaa taiteen yhdenvertaisuutta lapsille tukemalla kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä. Hankkeessa pyritään vahvistamaan kulttuurikasvatussuunnitelmien roolia kuntien kulttuuritoiminnan osana, lisäämään kulttuurikasvatussuunnitelmien tunnettuutta sekä levittämään lastenkulttuurin osaamista valtakunnallisesti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Kansainvälistäkin tunnustusta saaneet kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat keino tarjota lapsille ja nuorille taidetta ja kulttuuria osana koulupäivää kullekin ikäluokalle sopivalla tavalla. Se on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen koulutukseen saakka. Koko perusopetuksen kattava suunnitelma mahdollistaa lapsille ja nuorille pääsyn taidelaitoksiin, eri taidemuotoihin sekä oman kunnan kulttuuriperintöön. Suunnitelmat voivat olla kunta- tai aluekohtaisia ja ne laaditaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuritoimen välillä. Ne perustuvat kunnan omaan kulttuuriperintöön sekä paikalliseen opetussuunnitelmaan. 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on mukana edistämässä kulttuurikasvatussuunnitelmien näkyvyttä ja käyttöä kunnissa. Vuonna 2020 tehdyn tilannekatsauksen mukaan alle puolessa Suomen kunnista on käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma, ja yli puolet kokee tarvitsevansa apua niiden kanssa. Uuden opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeen kautta liitto pyrkii tukemaan lastenkulttuurin roolia kuntien kulttuuritoiminnassa kehittämällä kulttuurikasvatussuunnitelmia monialaisessa yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää Suomessa nykyisestä 114:stä jopa kymmenittäin sekä jakaa lastenkulttuurikeskusten liiton ja sen jäsenkeskusten osaamista eteenpäin kunnille. Kohteena ovat erityisesti ne kunnat, joissa ei vielä ole kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja jotka vuoden 2020 tilannekatsauksen mukaan kaipaavat apua kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyvässä prosessissa. 

Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, ja hankekoordinaattorina toimii Eeva Laitinen. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti koulutuksista vastaavien lastenkulttuurikeskusten sekä muiden palveluntarjoajien kanssa. Esimerkiksi Educa-messujen, Kuntamarkkinoiden sekä päätösseminaarin kautta hanke mahdollistaa aidon vuoropuhelun eri toimijoiden välillä sekä nostaa kulttuurikasvatussuunnitelmien tunnettavuutta esille. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja jakaa kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvää osaamista lastenkulttuurin ja kuntatoimijoiden välillä, kasvattaa kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää Suomessa sekä ennen kaikkea edistää lasten ja nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia kokea laadukasta taidetta ja kulttuuria.

Hanke koostuu kaikille avoimesta webinaarisarjasta, kunnille tarjottavista koulutuspalveluista, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi -sivuston kehittämisestä sekä kulttuurikasvatussuunnitelmia koskevan valtakunnallisen tiedon tuottamisesta. 

Webinaarisarja koostuu kuukausittaisista matalan kynnyksen tapaamisista, joissa keskustellaan vaihtuvin teemoin kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista asiantuntijoiden johdolla. Webinaarit ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille riippumatta oman kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman tilanteesta.

Koulutuspalvelut on tarkoitettu kunnille, joilla ei ole vielä käytössä kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja jotka tarvitsevat apua sen suunnitteluprosessissa. Koulutuksissa kuntatoimijat pääsevät rakentamaan suunnitelmaa kokeneiden lastenkulttuurin asiantuntijoiden tukemina. Koulutukset ja niiden sisällöt räätälöidään aina kunnan tarpeiden ja ominaisuuksien mukaan. Kunnat pääsevät lisäksi tutustumaan lastenkulttuuritoimijoiden testaamiin sisältöihin, kun koulutuksen mukana kuntatoimijat pääsevät seuraamaan kunnan esikoululaisille suunnattua taidetyöpajaa.

Kehitettävä kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto toimii jatkossakin kulttuurikasvatussuunnitelman suunnitteluprosessin apuvälineenä ja tarjoaa kuntatoimijoille käytännönläheisiä case-esimerkkejä sekä valmiin suunnittelupohjan. Osana hanketta olemassa oleva sivusto päivitetään vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Keväällä 2022 arvioidaan hankkeen sisältöjä sekä laajemmin kulttuurikasvatussuunnitelmien valtakunnallista tilannetta tekemällä uusi tilannekartoitus kunnista sekä hyödyntämällä Jyväskylän yliopistossa valmistuvaa pro gradu -tutkielmaa. Uuden tiedon avulla kehitetään liiton ja laajemmin muiden lastenkulttuurin toimijoiden kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvää osaamista sekä räätälöidään palveluja paremmin kuntien tarpeita vastaaviksi.

Lisätietoja antaa:

Eeva Laitinen
projektikoordinaattori
+ 358 44 2690512
eeva.laitinen@lastenkulttuuri.fi

Ninni Pehkonen
koordinaattori
+358 40 800 7296
ninni.pehkonen@lastenkulttuuri.fi

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.