fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas sai hankerahoituksen

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksen 29 500 euroa. 

Valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista nk. formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 72 kappaletta. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

Kestävä kehitys on lastenkulttuurin toimijoille erittäin tärkeä aihe niin lasten ja nuorten vuoksi kuin myös oman toiminnan ympäristövaikutusten vuoksi. Taide- ja kulttuurikasvatuksella voidaan tukea kaikkia ympäristövastuullisuuteen kasvamisen osa-alueita: ympäristöherkkyyttä, ympäristötietoisuutta, ympäristömyönteisiä arvoja ja asenteita sekä osallisuutta. Taide- ja kulttuurikasvatus tarjoavat lapsille ja nuorille keinoja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tekemisen ja kokeilemisen myötä kasvavat lasten ja nuorten kyvyt sekä mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöönsä.

Kestävä kehitys on jo tavalla tai toisella huomioitu useiden lastenkulttuurikeskusten toiminnassa. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa toimii myös kestävän kehityksen työryhmä. Lastenkulttuurin toimijat kaipaavat kuitenkin konkreettisia neuvoja, kuinka omaa toimintaa voi pienin askelin muuttaa huomioimaan vielä paremmin kestävän kehityksen ja tähän nyt alkavassa hankkeessa tuotettava lastenkulttuurin oma kestävän kehityksen opas tuo suuren avun. Konkreettisten toimintamallien joukosta jokaisen lastenkulttuurin toimijan on helppo poimia omaan toimintaan sopivat keinot ja ratkaisut, joilla pyritään parantamaan ympäristöä niin ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa kuin kulttuurisessakin mielessä. 

Hankkeessa tuotetaan Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas e-kirjana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opas antaa lastenkulttuurin toimijoille ohjeita ja vinkkejä, kuinka kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön säilymisen voi huomioida omassa taidekasvatustyössä, esitys- ja harrastustoiminnassa sekä näyttelytoiminnassa. Oppaassa jaetaan sekä jo nykyisiä, käytössä olevia hyväksi todettuja toimintatapoja sekä uusia ideoita. 

Valmis opas tulee olemaan maksuton ja kaikkien lastenkulttuurin toimijoiden, opettajien, taidekasvattajien sekä nuorisotyöntekijöiden saatavilla. Opas tallennetaan lastenkulttuuri.fi -sivustolle. Lastenkulttuurin kestävälle kehitykselle tehdään hankkeen myötä myös oma verkkosivu. Oppaan ja verkkosivuston lisäksi hankkeessa tarjotaan lastenkulttuurin toimijoille kestävän kehityksen koulutuksia.

Opasta valmistellaan kesän ja syksyn 2021 aikana. Opas julkaistaan marraskuussa Valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa Lahdessa, vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungissa. 

Lisätietoja:
Ninni Pehkonen
koordinaattori
ninni.pehkonen@lastenkulttuuri.fi
+358 40 800 7296

Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kasvatusta-ja-valistusta-luonnon-monimuotoisuuden-tueksi-ely-keskuksen-tamanvuotiset-avustukset-ymparistokasvatukseen-jaettu?publisherId=69817869&releaseId=69912184 

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.