fbpx Hyppää sisältöön

Liiton hankkeet

Liiton lastenkulttuurin hankkeet

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on mukana alla olevissa hankkeissa asiantuntijana tai päätoteuttajana.

Taidetestaajat toiminta (2017– )

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie joka vuosi Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset – noin 60 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opettajaansa – vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen.

Toiminta alkoi Suomen Kulttuurirahaston käynnistämänä suurhankkeena lukuvuosina 2017–2020. Toisena rahoittajana on alusta asti toiminut Svenska kulturfonden. Lukuvuonna 2020–2021 mukaan lähti eduskunnan päätöksellä myös Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.


Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke (2021-2022)

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeen tavoitteena on tukea kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä sekä jakaa kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvää osaamista valtakunnallisesti kuntatoimijoiden ja lastenkulttuurin asiantuntijoiden välillä. Hankkeessa kuntatoimijat pääsevät rakentamaan kulttuurikasvatussuunnitelmia lastenkulttuurin osaajien ohjauksessa, ja kuukausittaisissa webinaareissa keskustellaan kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvistä teemoista vaihtuvien asiantuntijoiden johdolla. Hankkeen kautta tukea saavat erityisesti kunnat, joilla ei vielä ole kulttuurikasvatussuunnitelmaa tai jotka kaipaavat apua sen suunnitteluun.


Harrastamisen Suomen malli (2021- )

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Lukuvuonna 2021-2022 harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa ja mukana on 400 000 lasta ja nuorta. Hankkeessa avataan harrastamisen Suomen mallille yhteyspiste elokuussa 2021. Yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean sekä laajan kunta- ja harrastusverkoston kanssa. Yhteyspisteeseen palkataan koordinaattori elokuun alusta. Koordinaattorin ja yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä hyviä käytänteitä ja auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin.


Lastenkulttuurin kestävän kehityksen hanke (2021-)

Kesällä 2021 käynnistyneessä hankkeessa tuotetaan Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas e-kirjana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opas antaa lastenkulttuurin toimijoille ohjeita ja vinkkejä, kuinka kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön säilymisen voi huomioida ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa kuin kulttuurisessakin mielessä omassa taidekasvatustyössä, esitys- ja harrastustoiminnassa sekä näyttelytoiminnassa.  

Valmis opas on maksuton ja kaikkien lastenkulttuurin toimijoiden, opettajien, taidekasvattajien sekä nuorisotyöntekijöiden saatavilla. Lastenkulttuurin kestävälle kehitykselle tehdään hankkeen myötä myös oma verkkosivu. Hankkeessa myös tarjotaan lastenkulttuurin toimijoille kestävän kehityksen koulutuksia.


Youth learning through Arts (2021 )

Kaksivuotinen Youth learning through Arts -hanke yhdistää taidelähtöiset menetelmät nuorisotyöhön ja tuo luovan sektorin työkaluksi nuorisotyöntekijöille, jotka käsittelevät erilaisia nuorille tärkeitä aiheita ja kysymyksiä yhdessä nuorten kanssaan. Hankkeen aikana nuorisotyöntekijät oppivat taidekasvattajilta ja toisinpäin. 

Keväällä 2021 alkaneessa hankkeessa virallisena hankekumppanina on Suomesta mukana Suomen lastenkulttuurikeskustenliiton lisäksi Luonto-Liitto. Sloveniasta hankekumppaneina ovat nuorisokulttuurikeskus Pionirski Dom ja kulttuuriyhdistys Impro sekä Puolasta Malopolski-instituutti ja taidekeskus Cricoteka.


Taidetta eskareihin (20202021)

Taidetta eskareihin – hankkeessa viedään esikouluihin kulttuuria ja taidetta osallisuuteen perustuvalla toimintamallilla ammattitaitoisten taidekasvattajien toteuttamana. Hanke on uusi avaus taiteen alalla, joka edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä. Erilaisissa työpajoissa eskarilaiset pääsevät tutustumaan eri taidelajeihin. Kevään 2021 aikana valmistuu työpajavideoita, joiden avulla opettajat ja muut varhaiskasvatuksen tekijät voivat järjestää lapsille tutustumisen eri taiteenlajeihin.


Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.