fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin hankkeet

Lastenkulttuurin hankkeet

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja sen jäsenet ovat mukana monissa hankkeissa asiantuntijana, yhteistyökumppanina tai päätoteuttajana. Monipuoliset hankkeet edistävät lastenkulttuurin saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten kulttuurisia oikeuksia.

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma (2017– )

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie joka vuosi Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset – noin 60 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opettajaansa – vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen.

Toiminta alkoi Suomen Kulttuurirahaston käynnistämänä suurhankkeena lukuvuosina 2017–2020. Toisena rahoittajana on alusta asti toiminut Svenska kulturfonden. Lukuvuonna 2020–2021 mukaan lähti eduskunnan päätöksellä myös Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.


Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke (2021-2022)

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeen tavoitteena on tukea kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä sekä jakaa kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvää osaamista valtakunnallisesti kuntatoimijoiden ja lastenkulttuurin asiantuntijoiden välillä. Hankkeessa kuntatoimijat pääsevät rakentamaan kulttuurikasvatussuunnitelmia lastenkulttuurin osaajien ohjauksessa, ja kuukausittaisissa webinaareissa keskustellaan kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvistä teemoista vaihtuvien asiantuntijoiden johdolla. Hankkeen kautta tukea saavat erityisesti kunnat, joilla ei vielä ole kulttuurikasvatussuunnitelmaa tai jotka kaipaavat apua sen suunnitteluun.


Harrastamisen Suomen malli (2021- )

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Lukuvuonna 2021-2022 harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa ja mukana on 400 000 lasta ja nuorta. Hankkeessa avataan harrastamisen Suomen mallille yhteyspiste elokuussa 2021. Yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean sekä laajan kunta- ja harrastusverkoston kanssa. Yhteyspisteeseen palkataan koordinaattori elokuun alusta. Koordinaattorin ja yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä hyviä käytänteitä ja auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin.


Poets of Today – Voices of Tomorrow

Tuttavallisemmin ”PoT-VoT” on slovenialaisten, puolalaisten, unkarilaisten, serbialaisten sekä suomalaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöprojekti, joka tuo runoutta kouluihin, lähemmäs nuoria ja paikallisia yhteisöjä. Suomessa hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. 

Jokaisessa hankemaassa neljän hengen taiteellinen tiimi työskentelee kymmenen runoilijan ja opettajien kanssa. Tavoitteena on tuoda runoutta yli 5 000 nuorelle osana koulupäivää.


Lastenkulttuurin kestävän kehityksen hanke (2021-)

Kesällä 2021 käynnistyneessä hankkeessa tuotetaan Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas e-kirjana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opas antaa lastenkulttuurin toimijoille ohjeita ja vinkkejä, kuinka kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön säilymisen voi huomioida ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa kuin kulttuurisessakin mielessä omassa taidekasvatustyössä, esitys- ja harrastustoiminnassa sekä näyttelytoiminnassa.  

Valmis opas on maksuton ja kaikkien lastenkulttuurin toimijoiden, opettajien, taidekasvattajien sekä nuorisotyöntekijöiden saatavilla. Lastenkulttuurin kestävälle kehitykselle tehdään hankkeen myötä myös oma verkkosivu. Hankkeessa myös tarjotaan lastenkulttuurin toimijoille kestävän kehityksen koulutuksia.


Youth learning through Arts (2021 )

Kaksivuotinen Youth learning through Arts -hanke yhdistää taidelähtöiset menetelmät nuorisotyöhön ja tuo luovan sektorin työkaluksi nuorisotyöntekijöille, jotka käsittelevät erilaisia nuorille tärkeitä aiheita ja kysymyksiä yhdessä nuorten kanssaan. Hankkeen aikana nuorisotyöntekijät oppivat taidekasvattajilta ja toisinpäin. 

Keväällä 2021 alkaneessa hankkeessa virallisena hankekumppanina on Suomesta mukana Suomen lastenkulttuurikeskustenliiton lisäksi Luonto-Liitto. Sloveniasta hankekumppaneina ovat nuorisokulttuurikeskus Pionirski Dom ja kulttuuriyhdistys Impro sekä Puolasta Malopolski-instituutti ja taidekeskus Cricoteka.


Taidetta eskareihin (20202021)

Taidetta eskareihin – hankkeessa viedään esikouluihin kulttuuria ja taidetta osallisuuteen perustuvalla toimintamallilla ammattitaitoisten taidekasvattajien toteuttamana. Hanke on uusi avaus taiteen alalla, joka edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä. Erilaisissa työpajoissa eskarilaiset pääsevät tutustumaan eri taidelajeihin. Kevään 2021 aikana valmistuu työpajavideoita, joiden avulla opettajat ja muut varhaiskasvatuksen tekijät voivat järjestää lapsille tutustumisen eri taiteenlajeihin.


Harrasta kotona (2020 )

Harrasta kotona

Harrasta kotona -sivusto kokoaa lapsille ja nuorille suunnattuja taiteen harrastamisen ja kokemisen verkkosisältöjä. Sivujen sisältöjen tuottajina ovat mm. suomalaiset lastenkulttuurikeskukset ja taiteen perusopetuksen toimijat, taidekasvattajat, taidelaitokset ja taiteilijat.

Sivuston ovat tuottaneet Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Kulttuurikeskus PiiPoo ja Lastenkulttuurikeskus Verso yhteistyössä useiden eri lastenkulttuurikeskusten kanssa.


ITU-projekti (ITUjen näyttämö)

ITU-projekti on Espoon, Helsingin, Lahden, Turun ja Vantaan yhteinen lastenteatterin kehittämishanke.

ITUjen näyttämön järjestävät vuosittain Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efekti, Helsingin Annantalo, Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pessi, Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto ja Espoon Lasten kulttuurikeskus Aurora.

Lastenteatterikatselmukseen voi hakea esitysidealla, tekstikatkelmalla, kohtauksella tai demolla uudesta, pienille lapsille suunnatusta näyttämöteoksesta. Esityksen muotokieli on vapaa. Se voi edustaa nukketeatteria, sirkusta, musiikki- ja tanssiteatteria, puheteatteria tai performanssitaidetta.

Seuraava ITU-katselmus järjestetään syksyllä 2023 Helsingin Annantalolla. Esityshaku avautuu keväällä 2023.

Krepskon teos VRTP (työnimi) sai lastenteatterin ITU-palkinnon vuodelle 2023
Piste Kollektiivi ry:n teos Viima sai lastenteatterin ITU-palkinnon vuodelle 2022
Ilona Jäntin teos Sarana on lastenteatterin ITU-esitys 2021


Arts Equal (2015– )

Taideyliopiston koordinoima monitieteinen hanke tarkastelee taiteita ja taidekasvatusta kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on hankkeen kumppanina erityisesti koulujen kanssa tehtävän taidekasvatuksen osalta.

Tutkimusryhmät:
Visions – Systems Analysis and Policy Recommendations
Arts@School
Basic Arts Education for All
Arts in Health, Welfare and Care
Socially Responsible Arts Institutions and Artists
Impacts of the arts on equality and well-being
Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality


Dihtosis-oppimateriaalit saamelaisuuden käsittelyyn (2020- )
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke on välittänyt saamelaistietoa ja tarjonnut toiminnallisia työpajoja yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille jo kahden vuoden ajan. Nyt hanke laajenee myös alakouluihin!  


Koulujen elokuvaviikko (2015–)
Hankkeen aikana rakennetaan ja pilotoidaan elokuvaviikon malli, joka pyritään valtakunnallistamaan kaikkiin Suomen ala- ja yläkouluihin. Elokuvaviikon vastuuorganisaatio on Valveen elokuvakoulu (Oulun kaupunki) ja yhteistyökumppaneina ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Vantaan kaupunki, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Koulukino ry ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.


Big Muuv (2015– )
Big Muuv on Suomen Kansallisoopperan luotsaama nuorille suunnattu uusi liikuntakonsepti, joka kannustaa nuoria lisäämään fyysistä aktiivisuuttaan ja tuo liikettä, luovuutta ja iloa nuorten koulupäivään sekä vapaa-aikaan.


Lastenkulttuurin saavutettavuuden kehittäminen –
Lempäälän koulujen TAIDEVALKKU-hanke
(2016-2021)
Lempäälän kunta ja Kulttuurikeskus PiiPoo


Floating Peripheries – Mediating the Sense of Place / Liikkuvat Periferiat – Paikan Tuntu (2017–2021)
Aalto University School of Arts, Design and Architecture: Department of Film, Tv and Scenography ELO
Department of Art, ViCCA Visual Cultures, Curating and Contemporary Art
University of Lapland: Faculty of Art and Design


How to Do Things with Performance? (2016–2021)
Taideyliopisto


Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa (2018– )
Tampereen yliopisto


Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita (TOSI) 2020–2023
Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry


%TAIDETTA – kulttuurin kärkihanke
Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry


Taikusydän – taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste (2015– )
Turun AMK ja yhteistyökumppanit


TAKUULLA-hankkeet (2012– )
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (Voimala)


Transforming Musicianship: Developing Musicians’ Learner Identity through Multidisciplinary Pedagogy (2018-2021)
Taideyliopisto


TuMaTa – Tutkiva ja mahdollistava taide (2016– )
Itä-Suomen yliopisto


Yhdenvertaisesti säveltäen (2019–)
CERADA/Taideyliopisto


2018 – 2020 päättyneet hankkeet

SATA 2 – Saavutettava taideharrastus 2 (2018–2019)
SATA2 eli saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä tietysti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tai huoltajansa.

Suomi 100 – Suuri lukuseikkailu (2017)
Suuri Lukuseikkailu tarttuu ajankohtaiseen kysymykseen lukutaidon ja lastenkirjallisuuden tulevaisuudesta sekä merkityksestä tämän päivän Suomessa. Hanke nostaa esiin lastenkirjallisuutta ja lukemisen iloa koko Suomen satavuotisjuhlavuoden ajan. Kohderyhmänä ovat 0–16-vuotiaat lapset ja nuoret perheineen sekä heidän parissaan työskentelevät aikuiset ja lasten vanhemmat. Ydinteemoja ovat saavutettavuus, vuorovaikutus ja kulttuurienvälisyys. Lastenkulttuurikeskukset ovat mukana valtakunnallisessa tapahtumakiertueessa.

Global Visions (2015–12/2020)
Taideyliopisto

ArkTOP (09/2017 – 05/2020)
Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus: Kehittymissuunnitelma
Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Lapin aluehallintovirasto

Hallituksen kärkihanke: Utelias luokka (2018–2019)
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä (The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday) (2015–2019)
Jyväskylän yliopisto

Mun tarina -hanke (2018–2020)
Lukukeskus, Jyväskylän yliopisto, Helsinki Poetry Connection ry

Participatory development with the Youth (PARTY) -hanke (2015–2019)
Participatory Tools for Human Development with the Youth
The Flying Ants and Northern Beauty
Lapin Yliopisto

Sirkuksesta siivet elämään – oma polku maahanmuuttajataustaisille nuorille (2017–2020)
Lasten ja nuorten säätiö, Suomen nuorisotutkimusseura ja Suomen Nuorisosirkusliitto

Tämä elämä -hanke (2017–2020)
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

A cellist’s autoethnography: The psychology, musicology, and performance of approaching Beethoven and Mendelssohn holistically (2016–2018)
López-Íñiguez, Guadalupe
Taideyliopisto

Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty – Ludification and the Emergence of Playful Culture (LUDIC) (2014–2018)
Jyväskylän yliopisto

NXT Making a Living from the Arts (2015–2018)
CERADA/Taideyliopisto, kansainvälinen yhteistyö

NÄKYMÄTTÖMÄT – Nuorten digitarinat (2015–2018)
Turun AMK

Preschool teachers and student teachers metaphors (2016–2018)
Itä-Suomen Yliopisto

Taidevaihde – Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena (2016–2018)
The Art Gear – Two-Way Integration of Young People
Lapin yliopisto

TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015–2018)
Nuorisotutkimusseura

2016 päättyneet hankkeet

Kulttuurivoltti (2014–2016)
Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuston Kultsu-työkalun avulla suunnitelma syntyy näppärästi. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke on lisännyt merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää.
Tietoa kulttuurikasvatussuunnitelmista
Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto

Arki, taide ja tunteet – Affect from art (2015–2016)
Jyväskylän yliopisto

Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi – Music-related Emotional Competence and Mental health in Adolescence (2010–2016)
Jyväskylän yliopisto

Learning in and through the Arts in higher education: Developing shared leadership (2014–2016)
Taideyliopisto

TaiTe-hanke (2015–2016)
Taito- ja taidepainotteinen opetus teknologistuvissa oppimisympäristöissä (TaiTe)
Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan kampus

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.