fbpx Hyppää sisältöön

Kanta-Häme

Forssa

Asukasluku: 17 201

Forssan kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kasvatus- ja opetustoimi, kirjastotoimi, taide- ja kulttuurilaitokset, kulttuurityöryhmä, LEKA – verkostomainen lastenkulttuurikeskus

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu lapsilähtöisesti Lasten Forssa -ideologiaa tukien. Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurin moninaisuutta. Lapsilähtöisyyttä tuetaan 7 L -kirjaimella ja niistä jokainen on tärkeä osa varhaiskasvatuksesta toiseen asteen opiskelijoille suunnattua toimintaa kulttuurikasvatuksen puitteissa. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan eri ikävaiheissa painotetaan tiettyä 7L-kirjaimen teemaa, joka tukee lapsen ja nuoren kasvua.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, perusopetus (1.-9.-luokat), lukio ja toisen asteen koulutus

Forssan kulttuurikasvatussuunnitelma

Historia: Forssan kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksyttiin 19.12.2017.

Hattula

Asukasluku: 9 748

Hattulan Kulttuuripolku

Toimijat: Hämeenlinnan seudun Kulttuuripolun tuottavat Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX tiiviissä yhteistyössä Janakkalan ja Hattulan kuntien sekä paikallisten taide- ja kulttuurilaitosten, opetushenkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisältö: Kulttuuripolku luo Hämeenlinnan seudun lapselle ja nuorelle erilaisista kulttuurielämyksistä polun, jonka varrella lapsi kasvaessaan tutustuu paikalliseen lähikulttuuriin, pääsee itse kokeilemaan erilaisia taiteentekemisen ja ilmaisun tapoja sekä rohkenee ennakkoluulottomasti luoda uutta.
Suunnitelmaan sisältyy kulttuurikohdevierailuita, erilaisia kulttuurin ja taiteen työpajoja sekä menetelmiä. Tilaisuuksia voidaan järjestää vierailujen lisäksi myös kouluilla. Sisällöt tarjoavat menetelmiä ohjaajan ja opettajan työhön sekä ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen. Kulttuuripolku on osa opetussuunnitelmaa. Päivähoidon sisällöissä toteutuu Satakieli –pedagogiikka ja lapsilähtöisyys. Kulttuuripolku -suunnitelma kattaa peruskoululaiset sekä päivähoidon puolelta 3-6 -vuotiaat.

Kohderyhmä: päivähoito, esi- ja perusopetus. (3-16v)

Hattulan kulttuuripolku

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX tekee tiivistä yhteistyötä Janakkalan ja Hattulan sekä muiden Kanta-Hämeen kuntien kanssa. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Humppila

Asukasluku: 2289

Humppilan kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa organisoivat Humppilan kunta ja Kuvio ry.

Sisältö: Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma pohjautuu seutukunnalliseen kulttuurikasvatussuunnitelmaan, jonka keskiössä on lapsi ja jossa jokainen lapsi nähdään 7L:n arvoisena. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on seitsemän L-kirjaimella alkavaa teemaa, josta kunnat saavat itse valita teemat eri ikäryhmille. Teemat ohjaavat ja tukevat ikäryhmän kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista. Seitsemän teemaa ovat leikki, liike, lukeminen, läsnäolo, luovuus, laatu ja luonto.

Kohderyhmä: Kulttuurikasvatussuunnitelmassa huomioidaan ikäryhmät seuraavasti: varhaiskasvatus ja esiopetus, 1.–2.lk, 3.–4.lk, 5.–6. lk, 7. luokka, 8.–9.lk ja toisen asteen koulutus.

Kulttuurikasvatussuunitelman työstöä jatketaan osaksi opetussuunnitelmaa ja kulttuuritoimijoiden kulttuurikasvatuspolkuja.

Humppilan kulttuurikasvatussuunnitelma (PDF)

Hämeenlinna

Asukasluku: 67 912

Hämeenlinnan seudun Kulttuuripolku

Toimijat: Hämeenlinnan seudun Kulttuuripolun tuottavat Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX tiiviissä yhteistyössä Janakkalan ja Hattulan kuntien sekä paikallisten taide- ja kulttuurilaitosten, opetushenkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisältö: Kulttuuripolku luo Hämeenlinnan seudun lapselle ja nuorelle erilaisista kulttuurielämyksistä polun, jonka varrella lapsi kasvaessaan tutustuu paikalliseen lähikulttuuriin, pääsee itse kokeilemaan erilaisia taiteentekemisen ja ilmaisun tapoja sekä rohkenee ennakkoluulottomasti luoda uutta. Suunnitelmaan sisältyy kulttuurikohdevierailuita, erilaisia kulttuurin ja taiteen työpajoja sekä menetelmiä. Tilaisuuksia voidaan järjestää vierailujen lisäksi myös kouluilla. Sisällöt tarjoavat menetelmiä ohjaajan ja opettajan työhön sekä ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen. Kulttuuripolku on osa opetussuunnitelmaa. Päivähoidon sisällöissä toteutuu Satakieli –pedagogiikka ja lapsilähtöisyys. Kulttuuripolku -suunnitelma kattaa peruskoululaiset sekä päivähoidon puolelta 3-6 -vuotiaat.

Kohderyhmä: päivähoito, esi- ja perusopetus. (3-16v)

Hämeenlinnan seudun Kulttuuripolku

Historia: Hämeenlinnan seudun Kulttuuripolku pohjaa vuonna 2008 tehtyyn Kulttuuripolku-suunnitelmaan.

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX tekee tiivistä yhteistyötä Janakkalan ja Hattulan sekä muiden Kanta-Hämeen kuntien kanssa. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Janakkala

Asukasluku: 16 909

Janakkalan Kulttuuripolku

Toimijat: Hämeenlinnan seudun Kulttuuripolun tuottavat Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX tiiviissä yhteistyössä Janakkalan ja Hattulan kuntien sekä paikallisten taide- ja kulttuurilaitosten, opetushenkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisältö: Kulttuuripolku luo Hämeenlinnan seudun lapselle ja nuorelle erilaisista kulttuurielämyksistä polun, jonka varrella lapsi kasvaessaan tutustuu paikalliseen lähikulttuuriin, pääsee itse kokeilemaan erilaisia taiteentekemisen ja ilmaisun tapoja sekä rohkenee ennakkoluulottomasti luoda uutta.
Suunnitelmaan sisältyy kulttuurikohdevierailuita, erilaisia kulttuurin ja taiteen työpajoja sekä menetelmiä. Tilaisuuksia voidaan järjestää vierailujen lisäksi myös kouluilla. Sisällöt tarjoavat menetelmiä ohjaajan ja opettajan työhön sekä ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen. Kulttuuripolku on osa opetussuunnitelmaa. Päivähoidon sisällöissä toteutuu Satakieli –pedagogiikka ja lapsilähtöisyys. Kulttuuripolku -suunnitelma kattaa peruskoululaiset sekä päivähoidon puolelta 3-6 -vuotiaat.

Kohderyhmä: päivähoito, esi- ja perusopetus. (3-16v)

Janakkalan Kulttuuripolku

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX tekee tiivistä yhteistyötä Janakkalan ja Hattulan sekä muiden Kanta-Hämeen kuntien kanssa. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Jokioinen

Asukasluku: 5285

Jokioisen kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa organisoivat Jokioisen kunta ja Kuvio ry.

Sisältö: Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma pohjautuu seutukunnalliseen kulttuurikasvatussuunnitelmaan, jonka keskiössä on lapsi ja jossa jokainen lapsi nähdään 7L:n arvoisena. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on seitsemän L-kirjaimella alkavaa teemaa, josta kunnat saavat itse valita teemat eri ikäryhmille. Teemat ohjaavat ja tukevat ikäryhmän kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista. Seitsemän teemaa ovat leikki, liike, lukeminen, läsnäolo, luovuus, laatu ja luonto.

Kohderyhmä: Kulttuurikasvatussuunnitelmassa huomioidaan ikäryhmät seuraavasti: varhaiskasvatus ja esiopetus, 1.–2.lk, 3.–4.lk, 5.–6. lk, 7. luokka, 8.–9.lk ja toisen asteen koulutus.

Kulttuurikasvatussuunitelman työstöä jatketaan osaksi opetussuunnitelmaa ja kulttuuritoimijoiden kulttuurikasvatuspolkuja.

Jokioisen kulttuurikasvatussuunnitelma (PDF)

Tammela

Asukasluku: 6000

Tammelan kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa organisoivat  Tammelan kunta ja Kuvio ry.

Sisältö: Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma pohjautuu seutukunnalliseen kulttuurikasvatussuunnitelmaan, jonka keskiössä on lapsi ja jossa jokainen lapsi nähdään 7L:n arvoisena. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on seitsemän L-kirjaimella alkavaa teemaa, josta kunnat saavat itse valita teemat eri ikäryhmille. Teemat ohjaavat ja tukevat ikäryhmän kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista. Seitsemän teemaa ovat leikki, liike, lukeminen, läsnäolo, luovuus, laatu ja luonto.

Kohderyhmä: Kulttuurikasvatussuunnitelmassa huomioidaan ikäryhmät seuraavasti: varhaiskasvatus ja esiopetus, 1.–2.lk, 3.–4.lk, 5.–6. lk, 7. luokka, 8.–9.lk ja toisen asteen koulutus.

Kulttuurikasvatussuunnitelman työstöä jatketaan osaksi opetussuunnitelmaa ja kulttuuritoimijoiden kulttuurikasvatuspolkuja.

Tammelan kulttuurikasvatussuunnitelma (pdf)

Ypäjä

Asukasluku: 2372

Ypäjän kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa organisoivat Ypäjän kunta ja Kuvio ry.

Sisältö: Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma pohjautuu seutukunnalliseen kulttuurikasvatussuunnitelmaan, jonka keskiössä on lapsi ja jossa jokainen lapsi nähdään 7L:n arvoisena. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on seitsemän L-kirjaimella alkavaa teemaa, josta kunnat saavat itse valita teemat eri ikäryhmille. Teemat ohjaavat ja tukevat ikäryhmän kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista. Seitsemän teemaa ovat leikki, liike, lukeminen, läsnäolo, luovuus, laatu ja luonto.

Kohderyhmä: Kulttuurikasvatussuunnitelmassa huomioidaan ikäryhmät seuraavasti: varhaiskasvatus ja esiopetus, 1.–2.lk, 3.–4.lk, 5.–6. lk, 7. luokka, 8.–9.lk ja toisen asteen koulutus.

Kulttuurikasvatussuunitelman työstöä jatketaan osaksi opetussuunnitelmaa ja kulttuuritoimijoiden kulttuurikasvatuspolkuja.

Ypäjän kulttuurikasvatussuunnitelma (PDF)

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.