fbpx Hyppää sisältöön

Keski-Suomi

Hankasalmi

Asukasluku: 5 500

Kulttuurisuunnitelma Kulttuuripolku

Toimijat: Kulttuuripolkua toteuttaa yhteistyössä Hankasalmen kulttuurin, lasten ja nuorten parissa työskentelevien verkosto

Sisältö: Hankasalmen lapsille ja nuorille suunnattu kulttuurisuunnitelma Kulttuuripolku on ilmaista ikäryhmittäin etenevää taidetoimintaa, jonka tarkoituksena on tavoittaa kaikki Hankasalmen lapset ja nuoret. Pääosa polun toiminnasta tapahtuu kouluissa ja päivähoidossa. Kulttuuripolun perustan muodostavat Hankasalmen kunnan vakiintuneet tapahtumat kuten taiteilija- ja kirjastovierailut, työpajat, konsertit ja retket. 3–7-vuotiaille ja yli 16-vuotiaille Polulla on myös vapaa-ajantarjontaa. Kulttuuripolkua täydentää maksullinen kulttuuritoiminta kuten näytökset, työpajat, kurssit ja taiteen perusopetus.

Kohderyhmä: päivähoito, peruskoulu (1.–9.) ja lukio

Tietoa Hankasalmen Kulttuuripolusta

Kulttuuriaitta, Hankasalmi

Historia: Kulttuuripolku on tehty Kulttuuriaitta-  yhteistyönä Hankasalmen kulttuuri- ja opetustoimen edustajien kanssa. Kulttuuriaitta on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Jyväskylä

Asukasluku: 142 000

Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi

Toimijat: Kompassin sisällön tuottavat Jyväskylän kaupungin opetus-  ja kulttuuripalvelut yhteistyössä paikallisten taidelaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisältö:  Jyväskylän kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaat vierailevat peruskoulun aikana kaikissa Jyväskylän keskeisissä taidelaitoksissa ja osallistuvat taidetyöpajoihin ja esityksiin omalla koululla. Kompassi on osa opetussuunnitelmaa.

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus (0.–9.)

Kulttuuriaitan yhteistyöverkostoon kuuluu yhdeksän keskisuomalaista kuntaa:  Jyväskylä, Muurame, Hankasalmi, Toivakka, Uurainen, Laukaa, Petäjävesi, Keuruu ja Multia.  Kulttuuriaitta on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Jyväskylän Kompassi

Keuruu

Asukasluku: 11 000

Kulttuuriportaat

Toimijat: Kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelut, sivistystoimi, kaupungin kulttuurilaitokset ja järjestökenttä

Sisältö: Kulttuuriportaat on Keuruun varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen tavoitteellinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka tutustuttaa lapset ja nuoret oman kotipaikkakunnan kulttuurilaitoksiin, oman alueen kulttuuriperintöön, eri taiteen aloihin, luovan alan ammatteihin ja taiteen perusopetukseen.

Tavoitteet:

  • Opetussuunnitelman toteutuminen on opettajan työväline kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen osana opetussuunnitelman mukaista opetusta
  • Tuoda kulttuuri ja taiteet osaksi lapsen ja nuoren arkea
  • Tarjota lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet tutustua ja osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuuripalveluihin
  • Opastaa hyviin käytöstapoihin kulttuuritilaisuuksissa kasvattaa kulttuurin ymmärtämiseen ja arvostamiseen
  • Tutustuttaa lapset ja nuoret eri kulttuureihin ja taiteen aloihin
  • Luoda elinikäinen kulttuurisuhde kulttuuriportaiden avulla – lapsista kasvaa aktiivisia kulttuurinkäyttäjiä ja -tuottajia
  • Tuoda kulttuurielämyksiä lasten ja nuorten arkeen, luovuuden, hyvinvoinnin ja terveyden tueksi
  • Opettaa havainnoimaan, aistimaan, soveltamaan, ilmaisemaan, tunnistamaan ja tuottamaan kulttuuria
  • Mahdollistaa alueellisen kulttuuritarjonnan hyödyntäminen koulujen ja päiväkotien omissa kulttuuritapahtumissa

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja perusopetus

Kulttuuriportaat-ohjelma

Historia: Kulttuuriportaat on rakennettu yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalveluiden, sivistystoimen, kaupungin kulttuurilaitosten sekä järjestökentän kanssa Kulttuurimajakka-toimintakokeilussa. Keuruu on kuulunut vuodesta 2014  lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaittaan. Kulttuuriaitta on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Konnevesi

Asukasluku: 2 757

Ympäristö- ja kulttuurivirta

Toimijat: Ympäristö- ja kulttuurivirran sisällön tuottavat Konneveden varhaiskasvatus, koulut, ympäristötoimi ja vapaa-aikatoimi yhteistyössä paikallisten taitajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisältö: Ympäristö- ja kulttuurivirta on osa opetussuunnitelmaa ja siihen on kirjattu vuosittainen minimi, joka konnevetisille lapsille ja nuorille tarjotaan ympäristö- ja kulttuurikasvatuksen osa-alueelta.

Kohderyhmä: Konneveden kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi-, perus- ja lukio-opetuksen piiriin kuuluvat lapset ja nuoret.

Ympäristö- ja kulttuurivirta

Laukaa

Asukasluku: 19 000

Kulttuuriopetussuunnitelma: Kulttuurilaukka

Toimijat: Yhteistyössä Laukaan koulutoimi, paikalliset kulttuuritoimijat, Kulttuuriaitta.

Sisältö: Kulttuurilaukka on Laukaan peruskoulun tavoitteellinen kulttuuriopetussuunnitelma, jolla taataan jokaiselle laukaalaiselle lapselle ja nuorelle tasavertainen osallisuus ympäröivään kulttuuriin ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kulttuurilaukka valmistui keväällä 2015 ja se pilotoidaan syksyllä 2015 Vihtavuoren koululla. Keväällä 2016 asiasta järjestetään koulutus opettajille ja lukuvuonna 2016-2017 suunnitelmasta pääsevät osalliseksi
kaikki Laukaan koulut.

Kulttuurilaukka on osa Laukaan kunnan opetussuunnitelmaa ja se sisältää kulttuurin minimitason, joka tulee tarjota jokaiselle laukaalaiselle lapselle ja nuorelle vuosittain. Kulttuurilaukka perustuu oman kunnan kulttuuritarjontaan, vahvuuksiin, kulttuuriperintöön sekä lasten omaehtoiseen toimintaan ja kokemuksiin. Suunnitelma antaa kehykset systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle!

Kohderyhmä: esikoulu, perusaste (1.–9.)

Historia: Kulttuurilaukka on tehty yhteistyössä Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitan kanssa Kulttuurivoltti-hankerahan turvin.

Kulttuurilaukka

Luhanka

Asukasluku: 690

Luhangan kulttuuripolku

Luhangan kunnan esikoulun ja alakoulun kulttuurisuunnitelma-kulttuuripolku

Toimijat: Sivistystoimen johtava viranhaltija ja  johtajaopettaja Leila Qvist-Pettersson koulun henkilökunnan kanssa

Kohderyhmä: esikoululaiset ja alakoululaiset

Luhangan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma

Muurame

Asukasluku: 9 500

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusohjelma Kulttuurikaruselli ja Peruskoulun kulttuurikasvatuksen suunnitelma Kulttuurikello

Toimijat:
Kulttuurikaruselli: Varhaiskasvatus- ja kulttuuripalvelut
Kulttuurikello: Opetus- ja kulttuuripalvelut

Sisältö:
Kulttuurikaruselli: Kulttuurikarusellissa lapsiryhmät osallistuvat vuosittain taidetyöpajoihin. Varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville tarjotaan koulutusta. Lasten työpajat ja henkilökunnan koulutus liittyvät vuosittain vaihtuvaan yhteiseen teemaan. Kulttuurikarusellin ohjelmapalvelut ovat tarjolla kaikille Muuramen alle kouluikäisille lapsille.

Kulttuurikello: Kulttuurikellon ohjelma sisältää vuosittaisia taidetyöpajoja, taiteilijavierailuja, konsertti-, teatteri- ja elokuvaesityksiä ja sekä niihin liittyviä tehtäviä, kirjastovierailuja ja kulttuuriretkiä. Lisäksi 9.-luokkalaisille on tarjolla Vuoden taiteilija -toimintaa.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus (Kulttuurikaruselli), perusopetus (1.–9.) (Kulttuurikello)

Kulttuurikaruselli ja Kulttuurikello Muuramen kunnan sivuilla

Kulttuurikaruselli ja Kulttuurikello Kulttuuriaitan sivuilla

Historia: Kulttuurikello ja Kulttuurikaruselli on tehty Kulttuuriaitta – yhteistyönä Muuramen kulttuuri- ja opetustoimen sekä varhaiskasvatuksen  edustajien kanssa.  Kulttuuriaitta on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Petäjävesi

Asukasluku: 4 100

Kulttuuriopetussuunnitelma

Historia: Kulttuuritikkaat valmistui keväällä 2012, ja se on tehty  Kulttuuriaitta- yhteistyönä Petäjäveden kulttuuri- ja opetustoimen sekä varhaiskasvatuksen edustajien kanssa. Kulttuuriaitta on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Kulttuuriaitta

Toivakka

Asukasluku: 2 500

Perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma KULTTUURIVAKKA

Toimijat: Pääasiallisesti Toivakan Kulttuuriaitta ja koulun kulttuurivastaavat.

Sisältö: Perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuurivakka toimii koulujen kulttuuriopetuksen vuosittaisen suunnittelun pohjana. Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta on koulun yhteistyökumppani kulttuuriopetusta suunniteltaessa ja sen toiminta on osa Kulttuurivakkaa. Kulttuuriaitta järjestää toimintaa myös päivähoitoon.

Kohderyhmä: esiopetus ja perusopetus (1.–9.)

Kulttuurivakka (pdf)

Toivakan kunnan kulttuurisivut

Historia: Kulttuurivakka valmistui kevään 2012 aikana ja se tehtiin Kulttuuriaitta – yhteistyönä Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen laitoksen, Puulan Seutuopiston, Toivakan kirjaston ja Toivakan perusopetuksen kanssa. Kulttuuriaitta on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Uurainen

Asukasluku: 3 500

Kulttuuri-Kuukka

Toimijat: Koulut, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi. Kulttuuriyhdysopettaja vastaa koulujen tiedottamisesta ja useista käytännön asioista. Vapaa-aikatoimi tarjoaa ohjelmaa vuosittain.

Sisältö: Koulut, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi suunnittelevat Uuraisten kulttuuriopetussuunnitelman teemoittain vaihtuvat sisällöt kaksi kertaa vuodessa. Vuosisuunnitelmassa pyritään tasapuolisuuteen, jotta kaikki alueen koulut saavat vuorollaan työpajoja. Tavoitteena on myös täydentää oppilaiden saamaa taideopetusta ja tarjota täydennyskoulutusta opettajille. Esimerkiksi esikoululaisille on tarjottu draamatyöpajoja. Kouluissa 8.-luokkalaiset pääsevät harjoittelemaan pajoissa bändisoittoa ja demoäänitystä. 9.-luokkalaiset tekevät retken Jyväskylän kaupunginteatteriin.

Kohderyhmä: esikoulu ja perusopetus (1.–9.)

Kulttuuri-Kuukka

Historia: Kulttuuri-Kuukka kehitettiin Kulttuuriaitta – yhteistyönä Uuraisten opetus- ja kulttuuri- ja kirjastotoimen kanssa ja se otettiin käyttöön v. 2011. Kulttuuriaitta on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Äänekoski

Keskusta-alue, Suolahti, Sumiainen, Konginkangas

Asukasluku: 19 646

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikoski

Toimijat: Kulttuurikosken sisältö tuotetaan koulujen ja kulttuuri- sekä taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

SisältöKulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikoski on osa Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä suunnitelmallista ja jäsentyntyttä. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla turvataan oppilaille tasa-arvoinen kulttuuriopetus luokasta ja koulusta riippumatta. Kulttuurikoski pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön. Kulttuurikoski tiivistää koulujen ja kulttuurin tuottajien välistä yhteistyötä.

 Kulttuurikosken sisällöt vahvistavat monipuolisesti opetussuunnitelman laaja-alaisten osaamisalueiden tavoitteita ja tukevat ilmiöpohjaista oppimista. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt ovat kaikki sidoksissa johonkin tai joihinkin koulussa opetettaviin oppiaineisiin tai aihekokonaisuuksiin. Kulttuurikosken sisältöjä voidaan linkittää myös osaksi koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Kulttuurikosken tavoitteena on tarjota esi- ja perusopetukseen osallistuville lapsille tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatukseen.

 Kulttuurikosken toteuttamisesta vastaavat opetuspalvelut yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Ala-Keiteleen musiikkiopisto, Äänekosken taidemuseo, Koskelan Setlementti, Kuvataidekoulu, Koskelan tanssi ja KinoMikko.

Kohderyhmä: Esi- ja perusopetus (0.–9.).

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.