fbpx Hyppää sisältöön

Pohjois-Savo

Iisalmi

Asukasluku: 22 200

Iisalmen perusopetuksen kulttuurikasvatusohjelma

Toimijat: Iisalmen kulttuuritoimi, Iisalmen nuorisopalvelut, Iisalmen kulttuurilaitokset ja museot, Iisalmen kuvataidekoulu, Lastenkulttuurikeskus Lastu ja Ylä-Savon musiikkiopisto.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on rikastuttaa opetussuunnitelmaa ja tuoda kulttuuri luonnolliseksi osaksi opetusta ja koulujen arkipäivää. Ohjelmaa tarjotaan koko perusopetuksen vuosiluokille, ja mittakaava on vuosittain 150-200 oppilasta/vuosiluokka. Opettaja voi valita 1-4 vaihtoehdosta vuosittain luokalleen kulttuurikasvatuskokonaisuuden, jonka toteuttavat ohjelmassa mukana olevat toimijat. Jokaisella vuosiluokalla on oma teemansa, johon kulttuurikasvatuskokonaisuudet liittyvät, kuten musiikki tai oman kotiseudun historia.

Iisalmen perusopetuksen kulttuurikasvatusohjelma

Kohderyhmä: perusopetus (1.-9.)

Historia: Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteissa viitataan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen (2014) tavoitteisiin. Tavoitteena on oppilaiden yhdenvertaisuus kulttuuripalveluiden saatavuudessa.

Iisalmen varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelma

Toimijat: Iisalmen kulttuuritoimi, Iisalmen kulttuurilaitokset ja museot, Iisalmen kuvataidekoulu, Ylä-Savon musiikkiopisto. Keskeidenä yhteyshenkilö toiminnan toteutumisessa on päivähoitoyksiköiden kulttuuriyhdyshenkilöt ja perhepäivähoidon ohjaajat.

Sisältö: Kulttuurikasvatusohjelman tavoitteena on tarjota kaikille päivähoitoikäisille laadukkaita ja monipuolisisa kokemuksia ja elämyksiä kulttuurista ja osallistavaa tekemistä kulttuurin parissa.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Iisalmen varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelma

Kuopio

Asukasluku: 112 000

Kulttuuripolku

Toimijat: Sisällön tuottavat Kuopion kaupunki, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue/Kulttuurin aktivointiyksikkö ja Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteistyössä kulttuuri- ja taidelaitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuopio tekee tiivistä yhteistyötä Lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa, joka toimii Pohjois-Savon alueella. Lastenkulttuurikeskus Lastu on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Sisältö: Kuopion kaupungin perusopetuksen oppilaat vierailevat vuosittain kuopiolaisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa sekä osallistuvat työpajoihin omalla koululla. Työpajoja toteutetaan myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Kuopion Kulttuuripolku rakentuu vuosiluokittain vaihtuvista poluista, joita ovat Kirjastopolku, Taidepolku, Museopolku, Mediapolku, Ympäristöpolku, Tanssipolku, Musiikkipolku, Teatteripolku ja K9-kortti. Kulttuuripolun parina kouluissa kulkee Liikuntapolku. Kuopion kaupunki julkaisee myös Kulttuurikelloa, joka on esite Kuopion ajankohtaisista kulttuurikohteista lapsille ja nuorille. Kulttuuripolku on kirjattuna kaupunkikohtaiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Kohderyhmä
: varhaiskasvatus ja perusopetus (1.–9.)

Kuopion Kulttuuripolku

Lapinlahti

Asukasluku: 10 000

Pohjois-Savon kulttuuripolku

Toimijat: Lapinlahden Lastenkulttuurikeskus Lastu

Sisältö: Koko Pohjois-Savon (248 000 as.) alueelle ulottuva Pohjois-Savon kulttuuripolku tarjoaa kolme teemaa oman kotikunnan kulttuuriympäristöjen tutkimiseen ja hahmottamiseen. Kulttuuripolkumatkaa taitetaan tila-, aika-, aine- ja elämystehtävien parissa. Kulttuuriopetuksen vinkkimateriaali on räätälöity joka kuntaan sopivaksi ja helppokäyttöiseksi. Kulttuuripolku sisältää ympäristö-, kirjasto-, museo- ja musiikkipolun. Kaikkien polkujen materiaalit tehtävineen ovat ladattavissa Lastun internet-sivuilta.

Lapinlahden lastenkulttuurikeskus Lastu tekee yhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa. Lastu toimii koko Pohjois-Savon alueella. Lastu kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämään valtakunnalliseen lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppuun.

Pohjois-Savon kulttuuripolku

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, perusopetus (1.–9.)

Leppävirta

Asukasluku: 9947

Kulttuuriketju – kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Lastenkulttuurikeskus Verso koordinoi seudullista Kulttuuriketju-suunnitelmaa. Perustason sisällön tuottavat Keski-Savon kuntien kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisopalvelut, museot sekä Lastenkulttuurikeskus Verso yhteistyössä muiden paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Syventävän tason sisältöjä tuottavat taide- ja kulttuurilaitokset, taiteilijat ja kolmas sektori.

Sisältö: Kulttuuriketju on Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka on osa seudullista opetussuunnitelmaa Heinävedellä, Joroisissa, Leppävirralla, Pieksämäellä ja Varkaudessa. Kulttuuriketju.fi -verkkosivusto toimii kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisen välineenä. Sivustolta löytyy ajantasaiset tiedot toteutukseen liittyvistä käytännön asioista, kuten vierailujen kestosta, ajankohdasta, varauksista tai tilavaatimuksista.

Kulttuuriketju-suunnitelma on kaksiportainen sisältäen perustason ja syventävän tason. Perustaso on velvoittava, maksuton ja jokaisessa Keski-Savon kunnassa vuosittain samansisältöisenä toistuva minimitaso, jonka tavoitteena on tukea opetusta laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta. Suunnitelman toteuttajina ovat kuntien kirjasto-, museo-, nuoriso- ja kulttuuritoimet, Soisalo-opisto, Pieksämäen Seutuopisto sekä Lastenkulttuurikeskus Verso. Perustason Kulttuuriketjua tukee toinen porras, syventävä taso, jossa on kunta- ja vuosikohtaisia vaihteluita, rajatulle osallistujamäärälle suunnattuja sisältöjä, ideoita opettajan itse vetämiksi kulttuurisisällöiksi tai maksullisia osioita. Perustason lisäksi koulut ja luokat voivat käyttää kulttuuripalveluja opetuksen tukena kukin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus (0.–9.)

Kulttuuriketju – kulttuurikasvatussuunnitelma

Pohjois-Savo

Asukasluku: 248 000

Toimijat: Lastenkulttuurikeskus Lastu

Sisältö: Koko Pohjois-Savon (248 000 as.) alueen käytössä olevat Pohjois-Savon kulttuuripolkumateriaalit tarjoavat kolme teemaa oman kotikunnan kulttuuriympäristöjen tutkimiseen ja hahmottamiseen. Kulttuuripolkumatkaa taitetaan tila-, aika-, aine- ja elämystehtävien parissa. Kulttuuriopetuksen vinkkimateriaali on räätälöity joka kuntaan sopivaksi ja helppokäyttöiseksi. Kulttuuripolku sisältää ympäristö-, kirjasto-, museo- ja musiikkipolun. Kaikkien polkujen materiaalit tehtävineen ovat ladattavissa Lastun internet-sivuilta.
Lastenkulttuurikeskus Lastu toimii Pohjois-Savon alueella. Lastu on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, perusopetus (1.–9.)

Pohjois-Savon Kulttuuripolkumateriaalit

Rautalampi

Asukasluku: 3 300

Rautalammin kulttuuri- ja kotiseutukasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuuri- ja kotiseutukasvatuksen toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä Rautalammin kulttuuritoimen, kirjaston kulttuuri- ja kirjastotoimen, paikallisten ja alueellisten taiteilijoiden, Rautalammin museon sekä kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten kanssa (mm. Rautalammin Historiallisen yhdistyksen, Rautalammin Kulttuuriseuran, Sisä-Savon Perinneyhdistyksen, Juha Rossin säätiön, Rautalammin museon ystävät ry:n kanssa). Lisäksi yhteistyökumppaneina on muita paikallisia ja alueellisia toimita, kuten esimerkiksi Rautalammin Karjala-seura ry, Rautalammin Martat ry. ja Sisä-Savon Kansalaisopisto.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta. Tavoitteena on antaa tilaa lasten ja nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on, että jokainen oppilas saa kokemuksia ja elämyksiä eri taiteenlajeista kouluaikanaan. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu erilaisia toimintamahdollisuuksia eri luokka-asteille sekä kaikille toteuttavaksi. Kulttuurikasvatussuunnitelmasta valitaan vuosittain toimenpiteet vuosisuunnitelmissa hyväksyttäväksi ja toteutettaviksi. Oppilaille tulee tarjota yksi monialainen oppimiskokonaisuus/vuosi. Kulttuurikasvatussuunnitelma täsmentyy keväällä seuraavaksi lukuvuodeksi koulun ja kulttuuritoimen yhteistyönä tekemässä vuosisuunnitelmassa.

Kohderyhmä: esiopetus, perusopetus (1.-9.)

Rautalammin kulttuuri- ja kotiseutukasvatussuunnitelma

Siilinjärvi

Asukasluku: 21 675

Kulttuuripolku esiopetuksesta 9.luokalle

Toimijat: mm. kirjasto, nuoriso- ja kulttuuritoimi, Kuopion konservatorion Siilinjärven toimipiste, Siilinjärven kansalaisopisto

Sisältö: Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta, joiden lisäksi kulttuurikasvatussuunnitelmaan on koottu aiheisiin liittyvien nettisivujen linkkejä. Suunnitelman avulla jokaiselle vuosiluokalle olemassa oleva kulttuuritarjonta tulee näkyväksi ja sen pariin ohjautuminen helpottuu. Tätä kautta pyritään oppilaiden saaman kulttuurikasvatuksen systemaattisuuteen ja tasapuolisuuteen. Kulttuurikasvatuksesta tulee koulutyöhön pitkäjänteinen prosessi, joka etenee vuosiluokalta toiselle. Kulttuurikasvatussuunnitelman lähtökohtana on perusopetuksen opetussuunnitelman tukeminen kulttuurikasvatuksen tehtävässä.

Kohderyhmä: esiopetus, peruskoulun 1.-9.luokat

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Siilinjärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Suonenjoki

Asuskasluku: 7 500

Suonenjoen kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuuri- ja kotiseutukasvatuksen toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä Suonenjoen kulttuuri- ja kirjastotoimen, paikallisten taiteilijoiden sekä kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten kanssa (mm. Suonenjoki-seura ry, Suonenjoen taideseura ry, Sisä-Savon Perinneyhdistys ry. jne.) sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa, kuten mm. Suonenjoen musiikkiopisto ja Sisä-Savon Kansalaisopisto.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu erilaisia toimintamahdollisuuksia eri luokka-asteille sekä kaikille toteuttavaksi. Kulttuurikasvatussuunnitelmasta valitaan vuosittain toimenpiteet vuosisuunnitelmissa hyväksyttäväksi ja toteutettaviksi. Oppilaille tulee tarjota yksi monialainen oppimiskokonaisuus/vuosi. Kulttuurikasvatussuunnitelma täsmentyy keväällä seuraavaksi lukuvuodeksi koulun ja kulttuuritoimen yhteistyönä tekemässä vuosisuunnitelmassa.

Kohderyhmä: esiopetus, perusopetus (1.-9.)

Suonenjoen kulttuurikasvatussuunnitelma

Tervo

Asukasluku: 1 700

Tervon kulttuuri- ja kotiseutukasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuuri- ja kotiseutukasvatuksen toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä Tervon kulttuuri- ja kirjastotoimen, paikallisten yhdistysten sekä paikallisten ja lähiseudun muiden kulttuuritoimijoiden ja myös naapurikuntien koulujen kanssa.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan suunnitelma siitä, millaisia taide- ja kulttuurikokemuksia lapsille ja nuorille tarjotaan peruskoulun aikana osana opetusta. Kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle. Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu erilaisia toimintamahdollisuuksia toteuttavaksi. Kulttuurikasvatussuunnitelmasta valitaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa hyväksyttävät ja toteutettavat tavoitteet ja sisällöt.

Kohderyhmä: esiopetus, perusopetus (1.-9.)

Tervon kulttuuri- ja kotiseutukasvatussuunnitelma

Varkaus

Asukasluku: 21 600

Kulttuuriketju – kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Lastenkulttuurikeskus Verso koordinoi seudullista Kulttuuriketju-suunnitelmaa. Perustason sisällön tuottavat Keski-Savon kuntien kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisopalvelut, museot sekä Lastenkulttuurikeskus Verso yhteistyössä muiden paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Syventävän tason sisältöjä tuottavat taide- ja kulttuurilaitokset, taiteilijat ja kolmas sektori.

Sisältö: Kulttuuriketju on Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka on osa seudullista opetussuunnitelmaa Heinävedellä, Joroisissa, Leppävirralla, Pieksämäellä ja Varkaudessa. Kulttuuriketju.fi -verkkosivusto toimii kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisen välineenä. Sivustolta löytyy ajantasaiset tiedot toteutukseen liittyvistä käytännön asioista, kuten vierailujen kestosta, ajankohdasta, varauksista tai tilavaatimuksista.

Kulttuuriketju-suunnitelma on kaksiportainen sisältäen perustason ja syventävän tason. Perustaso on velvoittava, maksuton ja jokaisessa Keski-Savon kunnassa vuosittain samansisältöisenä toistuva minimitaso, jonka tavoitteena on tukea opetusta laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta. Suunnitelman toteuttajina ovat kuntien kirjasto-, museo-, nuoriso- ja kulttuuritoimet, Soisalo-opisto, Pieksämäen Seutuopisto sekä Lastenkulttuurikeskus Verso. Perustason Kulttuuriketjua tukee toinen porras, syventävä taso, jossa on kunta- ja vuosikohtaisia vaihteluita, rajatulle osallistujamäärälle suunnattuja sisältöjä, ideoita opettajan itse vetämiksi kulttuurisisällöiksi tai maksullisia osioita. Perustason lisäksi koulut ja luokat voivat käyttää kulttuuripalveluja opetuksen tukena kukin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus (0.–9.)

Kulttuuriketju – kulttuurikasvatussuunnitelma

Vesanto

Asukasluku: 2 390

Vesannon kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuuri- ja kotiseutukasvatuksen toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä Vesannon kulttuuri- ja kirjastotoimen, paikallisten yhdistysten sekä lähiseudun kulttuuritahojen ja lähikuntien kanssa.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu erilaisia toimintamahdollisuuksia eri luokka-asteille sekä kaikille toteuttavaksi. Kulttuurikasvatussuunnitelmasta valitaan vuosittain toimenpiteet vuosisuunnitelmissa hyväksyttäväksi ja toteutettaviksi. Oppilaille tulee tarjota yksi monialainen oppimiskokonaisuus/vuosi. Kulttuurikasvatussuunnitelma täsmentyy keväällä seuraavaksi lukuvuodeksi koulun ja kulttuuritoimen yhteistyönä tekemässä vuosisuunnitelmassa.

Kohderyhmä: esiopetus, perusopetus (1.-9.)

Vesannon kulttuurikasvatussuunnitelma

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.