fbpx Hyppää sisältöön

Päijät-Häme

Heinola

Asukasluku: 18 704

Heinolan kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Heinolan kulttuurikasvatusohjelman ovat koostaneet kaupungin perusopetus ja esiopetus yhdessä Heinolan kaupungin kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden, museon, musiikkiopiston ja Heinolan Taidemuseon ystävät ry:n kanssa.

Sisältö: Kulttuurikasvatusohjelmassa jokainen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen piirissä oleva lapsi tai nuori tutustuu maksutta vähintään kerran vuodessa johonkin kulttuuripalveluun, -tapahtumaan tai -kohteeseen. Kulttuurivierailut ja -kohteet on valittu siten, että ne tukevat kunkin vuosiluokan opetussuunnitelmaa. Lapset ja nuoret tutustuvat esimerkiksi kirjaston ja median käyttöön, vierailevat museonäyttelyissä, konserteissa ja teatteriesityksissä sekä tekevät sanataidetta ja musisoivat yhdessä elämyksellisellä tavalla koululuokan ulkopuolella. Jokaiseen kulttuurivierailuun tai -kokemukseen liittyy monialaista oppimista tukevia tehtäviä ja reflektointia, joista vastaavat toteuttajatahot. Laadukkuuden varmistamiseksi kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteuttajat tapaavat säännöllisesti sekä päivittävät tietoja ja kulttuuritarjontaa koordinoidusti. Myös kulttuurikasvatussuunnitelmaa päivitetään yhdessä tarvittaessa.

Kohderyhmä: perusopetus ja esiopetus

Heinolan kulttuuripolku, juliste (PDF)

Lahti

Asukasluku: 119 000

Lahden perusopetuksen kulttuuriohjelma

Toimijat: Kulttuuriohjelman ovat laatineet yhteistyössä Lahden kaupungin perusopetus ja kulttuurilaitokset. Lahden kaupungin kulttuurilaitokset tuottavat yhdessä ohjelman kulttuuripalvelut.

Sisältö: Kulttuuriohjelman tavoitteena on taata jokaiselle oppilaalle mahdollisuus tutustua omaan kaupunkiin ja sen kulttuuritarjontaan ja siten edistää kulttuurin ja taiteen tasa-arvoista saavutettavuutta. Kulttuuriohjelma tukee uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä eri oppiaineissa että osana laaja-alaista osaamista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Opettajille on tarjolla materiaalia käytettäväksi vierailuun valmistautumisessa, vierailun aikana ja kulttuurikokemuksen käsittelyssä. Lahden kulttuuriohjelmaan sisältyy mm. käyntejä kirjastossa, teatterissa, konserteissa ja museoissa. Yhdeksäsluokkalaisille on tarjolla  Kulttuurikortti, jolla saa etuja Lahden kulttuurikohteissa.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Lahden kaupungin kulttuurikasvatusohjelma

Kulttuurikortti

Orimattila

Asukasluku: 16 300

Orimattilan kaupungin peruskoulujen kulttuurikasvatusohjelma

Toimijat: Orimattilan kaupungin perusopetus ja kulttuuripalvelut ovat laatineet yhteistyössä peruskoulujen kulttuurikasvatusohjelman.

Sisältö: Kulttuurikasvatusohjelman tavoitteena on, että jokainen koululainen käy vähintään kerran vuodessa kulttuuritilaisuudessa tai tutustuu kulttuurikohteeseen. Kouluille ohjelma tarjoaa opetussuunnitelmaa toteuttavan kokonaisuuden. Jokainen oppilas saa tasa-arvoisen mahdollisuuden tutustua kulttuurin eri osa-alueisiin. Lisäksi opettajat saavat materiaalia käytettäväksi vierailuun valmistautumisessa, vierailun aikana ja kulttuurikokemuksen käsittelyssä. Kulttuurikasvatusohjelman mukaiset tutustumiskäynnit ovat maksuttomia.

Orimattilan kaupungin esiopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma sisältää ehdotuksia, vinkkejä ja linkkejä esiopetusyksiköiden toiminnan suunnitteluun. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa, samoin kuin esiopetussuunnitelmassa, on kuitenkin myös kirjattuja tavoitteita.

Kohderyhmä: perusopetus ja esiopetus

Orimattilan perusopetuksen kulttuurikasvatusohjelma

Sysmä

Asukasluku: 4000

Sysmän kunnan perusopetuksen kulttuurikasvatuksen suunnitelma

Toimijat: Kulttuurikasvatuksen suunnitelman toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä kunnassa olevien  kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Sysmän Suvisoitto, Kirjakyläyhdistys, kirjasto, seurakunnat ja Sysmä-seura.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma sisältää kulttuurin vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen sysmäläisen lapsen ja nuoren tulisi vuosittain saada.  Suunnitelman tarkoituksena on kasvattaa lasten ja nuorten kulttuurista yleissivistystä, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista, vahvistaa luovuutta, mielikuvitusta ja itsetuntoa.

Kohderyhmä: perusopetus

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.