fbpx Hyppää sisältöön

Satakunta

Eura

Asukasluku: 11 880

Euran kulttuurikasvatussuunnitelma Helminauha 4

Toimijat: Euran kunta, alueen kulttuuritoimijat

Sisältö: Euran Helminauhaan on koottu erilaisia valmiita paketteja eri luokka-asteille sekä kaikille toteutettavaksi. Kulttuurikasvatussuunnitelma kattaa kunnan esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen. Kulttuurikasvatussuunnitelma täydentää koulujen ja esiopetuksen omaa kulttuurikasvatusta ja sitä päivitetään aina opetussuunnitelman rinnalla. Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta. Tavoitteena on antaa tilaa myös lasten ja nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Helminauha jaetaan painettuna jokaiselle opettajalle ja se löytyy myös Euran kunnan verkkosivuilta.

Kohderyhmä: päiväkoti, esiopetus, perusopetus ja lukio

Historia: Kulttuurikasvatussuunnitelma on tehty yhteistyössä kulttuuri- ja koulutoimen sekä paikallisten kulttuurialan toimijoiden kanssa. Uusi Helminauha-kulttuurikasvatussuunnitelma julkistettiin kunnan 150-vuotisjuhlavuonna Kulttuurikasvatuksen uudet tuulet -seminaarissa huhtikuussa 2017. Euran kunta osallistui Raumalla Porin lastenkulttuurikeskuksen vuonna 2015 järjestämään Kulttuurivoltti-hankkeen kulttuurikasvatussuunnitelmaseminaariin.

Eurajoki

Asukasluku:  9 528

Eurajoen kulttuurikasvatussuunnitelma

Sisältö: Eurajoen kulttuurikasvatussuunnitelman lähtökohtana on tahto tutustuttaa oppilaita tasa-arvoisesti eri taiteenlajeihin sekä kotikunnan ja lähiseudun tärkeimpiin kulttuurikohteisiin. Samalla opetusta viedään luokkahuoneen ulkopuolelle luontoon, museoihin, näyttelyihin ja näytöksiin, kulttuurimaisemaan sekä yrityksiin. Näissä oppiminen on mahdollista näkemällä, kokemalla ja itse tekemällä. Suunnitelma on rakennettu siten, että alun taulukossa on esitetty vierailukohteet ja vierailijat vuosiluokittain. Työtapaehdotuksia on pyritty esittämään useampia, jotta opettajalle jää erilaisten opetusryhmien ja tilanteiden vaatimaa valinnanvaraa.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Historia: Kulttuurikasvatussuunnitelma on julkistettu vuonna 2016. Suunnitelmat aloitettiin vuotta aiemmin.

Harjavalta

Asukasluku: 6 931

Harjavallan kulttuurikasvatussuunnitelma

Harjavallan kaupungin esi-, perus- ja lukio-opetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu tukemaan opetusta sekä opettajien ja kulttuuritoimijoiden työvälineeksi. Tämän kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on oppilaiden ja opetusyksiköiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kulttuuristen teemojen toteuttamisessa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma pohjautuu vuoden 2016 opetussuunnitelmiin, ja siinä esitellään paikallinen yhteistyösuunnitelma kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen tueksi.

Harjavallan sivistystoimen ajatus on, että kulttuurikasvatuksen tulee olla luonteva osa opetusta. Kulttuurin avulla opetussuunnitelmia voidaan toteuttaa syvemmin ja rikkaammin. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu Harjavallan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen, Emil Cedercreutzin museon sekä useiden kulttuuria tuottavien yhteisöjen tarjoamia sisältöjä yleissivistävän opetuksen kulttuurikasvatuksen tueksi.
Kulttuurikasvatussuunnitelmaa ovat laatineet opettaja Eeva Heikkinen-Kemppinen Keskustan alakoulusta ja kirjasto- ja kulttuurijohtaja Satu Soppela-Hyle. Emil Cedercreutzin museon osalta työryhmässä on ollut mukana museojohtaja Henry Flinkman.

Harjavallan kulttuurikasvatussuunnitelma

Pori

Asukasluku: 84 585

Porin kulttuuripolku – Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma

Toimijat: Porin kulttuuripolku on laadittu Porin lastenkulttuurikeskuksen, Porin kasvatus- ja opetustoimen ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Porin lastenkulttuurikeskuksella on ollut aktiivinen rooli kulttuuripolun syntymisessä. Lastenkulttuurikeskus on vastannut mm. Porin kulttuuripolku -julkaisun toimituksesta ja graafisesta suunnittelusta. Kulttuuriopetussuunnitelma otetaan kouluissa käyttöön lukuvuoden 2013–2014 alusta alkaen.

Porin kulttuuripolku – Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma

Sisältö: Porin kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on oppilaiden ja koulujen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet lasten kulttuuristen oikeuksien toteuttamisessa. Kulttuuriopetussuunnitelmassa avataan opetuksen eheyttämisen mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen keinoin ja esitetään paikallinen yhteistyösuunnitelma kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen tueksi.

Porin kasvatus- ja opetustoimen ja kulttuuritoimen yhteinen ajatus on se, että kulttuuri on luonteva osa opetusta. Kulttuurin kautta opetussuunnitelmia voidaan toteuttaa entistä syvemmin, vivahteikkaammin ja rikkaammin. Taide ja kulttuuri kykenevät yhdistämään aistit ja mielen eri kerrokset.

Porin kulttuuriopetussuunnitelmassa paikalliset erityisyydet eli vain tällä paikkakunnalla olevat laitokset ja kulttuuritoiminnan tarjoajat tulevat huomioiduksi. Kulttuurilaitokset ovat laajassa käytössä ja opetus entistä monipuolisempaa.

Kulttuuripolku

Toimijat: Porin sivistystoimiala, Porin lastenkulttuurikeskus ja paikalliset kulttuuritoimijat

Sisältö: Kulttuuripolku on sivusto, joka antaa opettajille käytännön valmiuksia Porin kulttuuriopetussuunnitelman toteuttamiseen. Esiopetus voi hyödyntää sivuston vierailuohjelman sisältöjä. Kulttuuripolku-sivustolta löytyy esimerkkejä jokaisen luokka-asteen kulttuurikohdevierailuista, kulttuurikohteiden yhteystiedot ja käytännön ohjeita muun muassa kulttuurikohteisiin kuljetuksista.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Intopolku

Kulttuuripolku

Kulttuurikoukku

Historia: 1990-luvulla ja 2000-luvulla toimi Porissa toimintakoulutyöryhmä, joka vastasi koulupuolella kulttuurilaitosten ja koulun välisestä yhteistyöstä. Vierailuohjelma kulttuurilaitoksiin tehtiin 2000-luvun alussa ja yhteistyösuunnitelma kirjattiin 2004. Porin lastenkulttuurikeskus ryhtyi toimittamaan kaksi kertaa vuodessa ilmestynyttä Kulttuurikoukku-kalenteria opettajille. Ensimmäinen Kulttuurikoukku ilmestyi elokuussa 2004 ja viimeinen keväällä 2016. Kulttuurikoukku ehti ilmestyä kaikkiaan yhteensä 24 kertaa. Kerran aiemmin toteutettiin Kulttuurikoukun rinnalle verkkoversio, mutta silloin palautteiden perusteella paperisella kalenterilla oli enemmän käyttäjiä. Porin uusi kulttuuriopetussuunnitelma Porin kulttuuripolku otettiin käyttöön syksyllä 2013. Keväällä 2016 aloitettiin työ Kulttuurikoukun sisältöjen siirtämisestä verkkoon ja ensimmäinen versio julkaistiin syksyllä 2016. Porin kaupungin verkkosivu-uudistuksen myötä sivusto rakennettiin kuitenkin heti uudelleen ja viimeisimmän sivuston julkaisu tapahtui syksyllä 2018 Porin kaupungin uudella päiväkodeille ja kouluille tarkoitetulla Intopolku-sivustolla Kulttuuripolku-nimisenä.

Rauma

Asukasluku: 39 492

Kulttuurikasvatussuunnitelma vuosille 2020-2021

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma täydentää koulujen omaa kulttuurikasvatusta. Kulttuurikasvatus nähdään kasvuprosessina, jossa lapsi tai nuori kokeilee rajojaan, etsii, tutkii, tutustuu ja oppii laaja-alaisesti taiteen ja kulttuurin avulla, tutustuu monikulttuurisiin ilmiöihin ja asioihin ja vahvistaa kulttuuriperinnön tuntemustaan. Kulttuurikasvatuksen mahdollistaa kulttuurintekijöiden aktiivisuus ja kaupungin vahva historia; kaupungissa on paljon nähtävää ja koettavaa. Vierailtavat kohteet ovat jaoteltu luokka-asteittain. Kulttuurikasvatussuunnitelma sisältää myös ohjeita sujuvaan vierailuun.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Historia: Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuksesta vastaa sivistystoimi. Kulttuurikasvatussuunnitelmatyön valmistumista on ohjannut suuri, noin kolmenkymmenen kulttuuritoimijan joukko, joka kokoontui kolme kertaa ja omalta osaltaan ohjasi kulttuurikasvatussuunnitelman kokoamista. Kulttuurikasvatussuunnitelman toimeenpanosta vastaa sivistysvaliokunta. Suunnitelman laadinnassa on käytetty apuna Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-työkalua. Kulttuurivoltti-hankkeen kulttuurikasvatussuunnitelmaseminaari järjestettiin Raumalla vuonna 2015 ja suunnitelma julkaistiin joulukuussa 2017.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.