fbpx Hyppää sisältöön
Kemi

Asukasluku: 21 297

Kemin kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuurikasvatussuunitelman laatimiseen osallistuivat kaikki Kemin kaupungin kulttuurilaitokset yhteistyössä opetustoimen kanssa. Keväällä 2017 palkattiin vielä kulttuuripedagogi loppuvuoden ajaksi jalkauttamaan suunnitelma kentälle.

Sisältö: Kemin kulttuurikasvatussuunitelma on mittava paketti, joka tarjoaa kulttuurikokemuksia joka ikäluokalle; päivähoidosta yläkouluun ja toiselle asteelle. Kulttuurikasvatussuunitelmaan on lisäksi koottu muutakin kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille sekä tietoa kaupungissa tarjottavista kulttuuriharrastuksista.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatukseen osallistuvat, esiopetukseen osallistuvat, perusopetukseen ja toisen asteen opetukseen osallistuvat

Kemin kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma

Historia:

Kemin kulttuurikasvatussuunnitelma saatiin koottua keväällä 2017. Suurena apuna ja käynnistäjänä suunnitelman laatimisessa oli Kulttuurivolttipaja, joka järjestettiin Kemissä helmikuussa 2016 Kemin lastenkulttuurikeskuksen puitteissa.

Kulttuurikasvatussuunnitelman laatijat:
Anne Juvonen (Syväkankaan koulu), Venla-Eeva Kakko (Historiallinen museo), Sarianne Paasonen (Kaupunginteatteri), Ismo Perkkiö (Kaupunginteatteri), Outi Hyvönen (Kemin Lastenkulttuurikeskus), Sanna Lemiläinen (Kemin Lastenkulttuurikeskus), Noora Tuominen (Länsi-Pohjan musiikkiopisto), Ville Mankkinen (Meri-Lapin jousikvartetti ja Kaupunginorkesteri), Satu Keränen (Kaupunginkirjasto), Ilkka Leinonen (Kaupunginkirjasto), Tanja Kavasvuo (Taidemuseo), Helka Savikuja (Historiallinen museo), Janne Kuoppala (Historiallinen museo), Päivi Remes (Kivalo-opisto), Milja Kaukorinne (Syväkankaan koulu), Leila Goman (varhaiskasvatus).

Rovaniemi

Asukasluku: 61 857

Rovaniemen kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma

Toimijat: Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut

Sisältö: Rovaniemen kulttuurikasvatussuunnitelman perustana on suomalainen, lappilainen, peräpohjalainen ja rovaniemeläinen kulttuuri ja kulttuuriperintö. Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on oppilaan kulttuuri-identiteetin vahvistaminen, oman kotiseudun arvostaminen, elämykset ja onnistumisen kokemukset, omien vahvuuksien löytäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Kulttuurin eri osa-alueisiin tutustutaan työpajojen ja projektien avulla sekä vierailuilla kulttuurikohteissa. Kulttuuriopetussuunnitelmaan sisältyvien verkkolinkkien avulla eri osa-alueiden teemoja voidaan työstää luokassa. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on esitetty kulttuuriopetuksen sisältöjä eri vuosiluokilla sekä esimerkkejä siitä, miten opetusta voidaan toteuttaa. Kulttuurilaitokset ja muut alueen toimijat suunnittelevat toimintaansa kullekin luokka-asteelle soveltuvaksi. Suunnitelmaa voidaan soveltaa eri tavoin koulun resurssien mukaan.

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus

Rovaniemen kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma

Historia: Rovaniemen kulttuurilautakunta päätti 9.5.2012 kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisesta Rovaniemen esi- ja perusopetukseen kulttuurisen yleissivistyksen turvaamiseksi, oppilaiden luovuuden ja itsetunnon sekä vuorovaikutus- ja osallisuustaitojen kehittämiseksi. Kulttuuriopetuksen tavoitteeksi asetettiin tasa-arvoinen, johdonmukainen ja tavoitteellinen kulttuuriopetus päiväkodin tai koulun sijainnista riippumatta. Rovaniemen kulttuurikasvatussuunnitelma päivitettiin kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelmaksi huhtikuussa 2016. Päivityksen taustalla on vuonna 2014 annetut esi- ja perusopetussuunnitelmien perusteet ja paikallinen opetussuunnitelmatyö.

Tornio

Asukasluku: 22 500

Tornion kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma

Toimijat: Koulujen kulttuuriyhdysopettajista muodostuva Tornion lastenkulttuurityöryhmä päivittää kulttuuriopetussuunnitelmaa ja kehittää edelleen yhteistyötä koulujen ja alueen kulttuuritoimijoiden kesken sekä seuraa kulttuuriopetussuunnitelman toteutumista eri kouluilla.

Sisältö: Kulttuuriopetuksen sisällöt on esitelty luokka-asteittain. Mukana on virikekysymyksiä ja yhteistyötahot sekä verkkomateriaali on esitelty taiteenaloittain. Kulttuuriopetussuunnitelma sisältää kysymyksiä, joita opettaja voi pohtia oppilaiden kanssa. Mukana on myös tietoa Tornion ja sen lähialueen kulttuuritoimijoista ja yhteistyötahoista. Tornion koulujen kulttuuriopetussuunnitelma on laadittu Oulun mallia mukaillen.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.) ja lukio

Lapin lastenkulttuuriverkosto

Tornion lastenkulttuurikeskushanke

Historia: Vuodesta 2008 alkaen toiminta on painottunut kulttuuriyhdysopettajaverkoston luomiseen sekä kulttuuriopetussuunnitelman laatimiseen. Yhteistyötä on tehty eri kouluasteiden opettajien, kulttuurilaitosten ja kulttuuritoimiston voimin.

Lapin lastenkulttuuriverkosto kuuluu valtakunnalliseen Lastenkulttuurikeskusten liittoon. Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvat Kemi, Kemijärvi, Ranua, Rovaniemi, Tornio ja Saamelaiskäräjät.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.