fbpx Hyppää sisältöön

Kymenlaakso

Hamina

Asukasluku: 21 203

Haminan kulttuuripolku

Toimijat: Kulttuuripolku on suunniteltu yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja opettajatyöryhmän kanssa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä koulujen, museoiden, kirjastojen, paikallisten kulttuuritoimijoiden ja ammattitaiteilijoiden kanssa.

Sisältö: Toiminnalla pyritään systemaattisuuteen ja laadukkaisiin kulttuurisisältöihin. Kulttuuripolkutoiminnan perusajatuksena on tutustuttaa lapsi ja nuori peruskoulun aikana kattavasti eri taiteenaloihin ja oman kunnan kulttuurilaitoksiin. Kulttuuripolussa tutustutaan 1. luokalla sanataiteeseen, 2. ja 4. luokalla teatteriin tai sirkukseen. 3. luokalla on vuorossa kulttuuriperintö ja kotiseutu ja 5. luokalla tanssi ja elokuva. 6.- ja 7. luokilla keskittyvät musiikkiin ja kuvataiteeseen. 8. luokalla on jälleen vuorossa elokuva ja teatteri. 9.-luokkalaiset saavat kirjailijavieraan kouluunsa.

Kohderyhmä: Perusopetuksen 1.-9. luokat

Historia: Pilottivuosi 2013

Kouvola

Asukasluku: 86 880

Lennokki – Kouvolan lapsille suunnattu kulttuurikasvatusohjelma

Toimijat: Kouvolan kaupungin peruskoulujen 1-9 lk:ien oppilaat ja opettajat. Peruskouluissa toimivat rehtorit ja kulttuuriyhdysopettajat (luokanopettajia sekä taide- ja taitoaineiden opettajia).
Taidelaitokset: Kouvolassa toimii yhteinen Tunne -ryhmä. Taiteilijat sekä luovien alojen kulttuuritoimijat. Lennokki – ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat Kouvolan kaupungin Varhaiskasvatuksen, Koulutoimen ja Kulttuurisen Hyvinvointipalveluiden edustajat.

Sisältö: Lennokki on peruskouluille suunnattu kulttuurikasvatusohjelma. Tavoitteena on tuoda taide- ja kulttuurikasvatus osaksi koululaisten arkea. Oppilaille järjestetään taidekasvatusvierailuita sekä pedagogisia työpajoja kouluilla sekä opastettuja vierailuita kaupungin taidelaitoksiin ja kulttuuritaloille. Kulttuuripolku kattaa usean taiteen osa-alueet.

Taiteenlajit luokka-asteittain:
1.lk kulttuuriperintökasvatus
2.lk kirjallisuus
3.lk tanssi
4.lk musiikki
5.lk teatteri
6.lk arkkitehtuuri
7.lk kuvataide
8.lk mediakulttuuri/elokuvakasvatus
9.lk K9-kortti, vapaavalintaiset taidelajit

Kohderyhmä: Taidekasvatusvierailut ja työpajat on tarkoitettu 1.-8. luokkien oppilaille ja 9. luokkien oppilaat saavat vuosittain Tunne-ryhmän jakamat K9-kortit, joiden tarkoituksena on motivoida nuoria käyttämään kaupungin taide- ja kulttuuripalveluita.
Peruskoululaisten määrä Kouvolassa on n. 7 800 oppilasta.

Lennokki – Kouvolan lapsillle suunnattu kulttuurikasvatusohjelma

Historia: Kulttuuripolkua on kehitetty Kouvolassa aluksi pilottiprojektina vuodesta 2011 alkaen yhteistyössä peruskoulujen kulttuuriyhdysopettajien kanssa. Vuoden 2013 alusta lukien Kouvolan kaupungin Kulttuurikasvatuspalvelut ovat kehittäneet Kulttuuripolun sisältöä yhteisvoimin eri toimijoiden kanssa ja lukuvuonna 2013–2014 lähti Lennokki–kulttuurikasvatusohjelma käyntiin kaikilla peruskoulujen luokka-asteilla Kouvolassa.

Kouvolan kaupungin taiteilijat ja luovien alojen toimijat ovat aktiivisesti mukana toteuttamassa Lennokki–kulttuurikasvatusohjelmaa peruskouluille. Vuosittain kokoontuvat kulttuuriyhdysopettajat ja ohjausryhmä kehittämistoimiin. Lennokilla on oma määräraha Kouvolan kaupungin Kulttuurikasvatuspalveluissa. Lennokki logo on syntynyt koululaisille suunnatun logokilpailun tuloksena. Paperilennokissa voi nähdä viittauksen Kouvolaan paperikaupunkina, mutta myös leikkiin ja lastenkulttuuriin.

Kotka

Asukasluku: 54 319

Kotkan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma ja Kulttuuripolku

Toimijat: Lasten kulttuurikeskus, nuorisotoimi, opetustoimi, varhaiskasvatus, kulttuurilaitokset, taiteilijat sekä esi- ja peruskoulut

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma on kulttuuripolku muotoinen, jokaiselle luokka-asteelle on valittu kotkalaiselle taiteelle ja kulttuurille ominainen teema. Kulttuuripolku on osa kunnan opetussuunnitelmaa ja näin jokainen oppilas osallistuu kerran lukuvuodessa kulttuuripolun vierailuun tai työpajaan. Tavoitteena on antaa oppilaille monipuolisia kokemuksia ja kasvattaa juuret kotikunnan taide- ja kulttuurielämään ja alan ammattilaisiin.

Sisältö luokka-asteittain
1.lk Kulttuuriperintö
2.lk Musiikki
3.lk Kuvataide
4.lk Kirjallisuus
5.lk Teatteri
6.lk Tanssi
7.lk Maailmankulttuurit
8.lk Mediakulttuuri
9.lk Tapahtumat, kulttuuripassi

Kohderyhmä: Esiopetus ja perusopetus

Kotkan Kulttuuripolku

Historia: Kulttuuripassi 9. luokkalaisille vuodesta 2006. Kulttuuripolku-pilotti lukuvuonna 2011-2012. Kulttuuripolku käynnistyi tammikuussa 2016.

Pyhtää

Asukasluku: 5350

Pyhtään Kulttuuripolku

Toimijat: Pyhtään kulttuuritoimi, peruskoulun oppilaat ja opettajat

Sisältö: Tavoitteena on tutustuttaa oppilas peruskoulun aikana oman kunnan ja lähialueen kulttuuritoimintaan ja kulttuuriperintöön sekä erilaisiin taiteenaloihin.

Ohjelma
1. lk. Kirjallisuus
2. lk. Musiikki
3. lk. Kotiseutu
4. lk. Kuvataide
5. lk. Historia
6. lk. Esittävä taide
7. lk. Elokuvat / Moving Image
8. lk. Retki pääkaupunkiseudulle taidelaitokseen
9. lk. Itsenäinen kulttuurikävijä – Kulttuuripassi seudun taide- ja kulttuurilaitoksiin

Kohderyhmä: Perusopetus (1.-9.)

Historia: Kulttuuripolku-pilotti lukuvuonna 2012–2013

Pyhtään kulttuuripolku

Virolahti-Miehikkälä

Asukasluku: Virolahti 3 347 ja Miehikkälä 2 085, yhteensä 5 432

Kaakon kaksikon kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: kulttuuritoimen, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstö yhteistyössä paikallisten, seutukunnallisten ja valtakunnallisten kulttuurialan toimijoiden kanssa

Sisältö: Kaakon kaksikon kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kulttuurin ja kulttuuriperinnön tuntemusta Virolahdella ja Miehikkälässä sekä vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä arkeen päivähoidossa, esiopetuksessa ja koulussa toimipisteiden omien toiminta- ja opetussuunnitelmien tukena.

Vuosittaiset kulttuuripolut
Varhaiskasvatus: Seikkailujen satupolku
Esiopetus: Kiinnostava kotiseutupolku
1. luokka: Luova lukupolku
2. luokka: Monipuolinen musiikkipolku
3. luokka: Yllättävä ympäristöpolku
4. luokka: Kokeileva käsityöpolku
5. luokka: Taiteen tarkastelupolku
6. luokka: Haastava historiapolku
7. luokka: Taidot tapahtumaksi -polku
8. luokka: Taiteen taitajana -polku
9. luokka: Taidot tuotteeksi -polku
Lukio: Kulttuurin kehittäjän -polku

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksesta lukiolaisiin

Kaakon kaksikon kulttuurikasvatussuunnitelma

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.